Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

KI:s prognoschef Ylva Hedén Westerdahl, anar sämre utsikter. Arkivbild.

Räntan upp trots dämpad konjunktur

Den svenska konjunkturen toppar i år. Men när lönerna stiger och maten blir dyrare kommer räntan att höjas efter årsskiftet, spår Konjunkturinstitutet.

Nästa år avtar den ekonomiska tillväxten när bostadsbyggandet och näringslivets investeringar minskar, enligt Konjunkturinstitutets nya prognos.

- Det var en väldigt stark tillväxt i det andra kvartalet i år, bland annat på grund av bilinköp, säger prognoschefen Ylva Hedén Westerdahl vid en presskonferens.

Tillväxten av nya jobb avtar nu, vilket gör att KI räknar med att arbetslösheten når en botten på strax över sex procent nästa år.

Samtidigt räknar KI med att inflationen stiger framöver, bland annat som en följd av stigande löneökningar på den fortsatt starka arbetsmarknaden. Konsumentpriserna ökar från 2,0 procent i år till 2,5 procent nästa år. Enligt Riksbankens mått, KPIF, stiger inflationen långsammare, men KI räknar med att banken gradvis börjar höja styrräntan från februari.

Stark omvärld

Världsekonomin går fortsatt starkt, vilket bidrar till stigande priser i omvärlden som sköljer in över Sverige, enligt KI.

- Den här starka konjunkturen leder till att inflationen i omvärlden växer, vilket beror mest på stigande energipriser. Samtidigt stiger ränteläget i omvärlden, USA befinner sig i en högkonjunktur och har höjt räntor, och kommer att fortsätta med det, säger Hedén Westerdahl.

Även andra signaler talar för att Riksbanken kommer att höja räntan.

- Livsmedelshandeln känner av den svaga kronan och har sagt att de kommer att höja priserna nästa år. Det beror även på torkan vi har sett. Sammantaget med en stark konjunktur och om stjärnorna står rätt så kommer Riksbanken få höja räntan, vilket vi tror att de gör i februari, säger Hedén Westerdahl.

BNP-tillväxten väntas landa på 2,4 procent i år för att sjunka till 1,9 procent nästa år och därefter ligga stadigt på den nivån kommande år. Tillväxten hålls uppe av en stark export när omvärlden bedöms gå starkt ekonomiskt, även om handelskrig och brexit hotar den positiva bilden, enligt KI.

Bopriser upp

En annan omvärldsrisk är att Italiens regering går på kollisionskurs med EU, enligt Hedén Westerdahl.

- Men Italien är inte Grekland. Vad det kan bli för spridningseffekter återstår att se.

Andra orosmoment är krisen i Turkiet vilket riktat ljuset mot tillväxtekonomier och hur de klarar av en starkare amerikansk dollar.

Riskerna på hemmaplan är främst kopplade till bostadsmarknaden, enligt prognoschefen.

- I Sverige är det oron på bostadsmarknaden som är tydligast. Men vi räknar med att bostadspriserna fortsätter stiga i en långsam takt framöver. Men hushållens höga skuldsättning är inte bra om något negativt skulle ske.