Sommarens torka har gjort livet svårt för de svenska bönderna.
Sommarens torka har gjort livet svårt för de svenska bönderna.

Priset på mjölkersättningen rekordhöjs

ANNONS
|

Falköpings mejeri gör en rekordhöjning av mjölkpriset med 30 öre till sina leverantörer. Höjningen är ett sätt att kompensera mjölkbönderna för högre foderkostnader efter sommarens torka. Även Skånemejerier, Norrmejerier och Arla Foods har höjt mjölkpriserna till sina leverantörer, skriver Jordbruksaktuellt.

Enligt Anders Segerström, vd på Falköpings mejeri, kommer priserna på mejeriprodukter på sikt även att bli högre i butiken.

- Det är min bedömning, ökar produktionskostnaderna måste priserna upp. Det handlar om att stötta det svenska lantbruket.

ANNONS
TT

ANNONS