Postnord får skylta om. Arkivbild.
Postnord får skylta om. Arkivbild.

Osäker postgång blir långsammare

Långsammare och dyrare, men förhoppningsvis säkrare. Regeringen vill ändra postlagen och ta bort kravet på att brev ska komma fram dagen efter.

ANNONS
|

De senaste åren har Postnord haft stora kvalitetsproblem. Klagomålen och synpunkterna på postutdelningen till kontrollmyndigheten PTS har också mångdubblats.

Därför vill regeringen nu lindra postlagen och slopa kravet på att breven ska komma fram dagen efter. Tanken är att postanvändarna ska veta vad som gäller och att kraven därmed kommer närmare verkligheten. Nu ska det räcka med en tvådagarsgaranti. Men då är i stället kravet att 95 procent av alla brev ska komma fram senast två dagar efter att brevet lagts på postlådan. I dag är kravet att 85 procent ska vara framme över natt. Tillsynen, som enligt Peter Eriksson varit för slapp, ska bli tuffare och om inte kraven efterlevs framöver kan PTS dela ut böter.

ANNONS

Säkrare sniglar

För postanvändarna blir det alltså mer av snigelpost, men säkrare, är tanken, även om Postnord inte kommer att överge postgång över natten.

- Har man bråttom skickar man e-post, säger Peter Eriksson som tror att förändringarna ska innebära säkrare postutdelning även i glesbygd.

Det är också förstås en stor eftergift till postföretagen. Sedan början av 2000-talet har runt en tredjedel av brevvolymerna försvunnit i e-postens tidevarv, miljarder kronor i intäkter har försvunnit för postföretagen. Men Postnords kostnadskostym har till stora delar varit intakt för att kunna möta statens krav.

- Det här är en nödvändig modernisering, säger Peter Eriksson.

Postnord får i samband med den ändrade lagen också rätt att höja priset på portot eftersom det formellt blir en ny tjänst. Men bara en gång, enligt Peter Eriksson. Pristaket och kravet på utdelning fem dagar i veckan behålls i lagen.

ANNONS

Inga boxar

Däremot går inte regeringen fram med det tvingande kravet på att inrätta postboxar i alla fastigheter, vilket hade varit tids- och kostnadsbesparande för postföretagen.

Postnord har stora finansiella problem och förslaget från regeringen är efterlängtat även om postföretagen hade velat se mer.

Håkan Ericsson, vd för Postnord, välkomnar en förändring av postlagen. Om de mildrade leveranskraven säger han:

- Det kommer att skapa förutsättningar att fortsätta upprätthålla en brevservice som ligger på nivåer som marknaden efterfrågar.

- I vilken omfattning vi kommer att genomföra det snabbt eller om det kommer gradvist att gå över till 48 timmar beror på detaljerna i utformningen av lagstiftningen.

Kravet på att 95 procent av breven ska vara framme inom två dygn kommer Postnord att kunna klara, enligt Ericsson.

Högre porto

Hur mycket portot ska höjas och när kan Håkan Ericsson inte säga. Men han säger att det behövs en gradvis höjning och talar om "kanske en krona inom det närmaste året".

ANNONS

LO-facket Sekos ordförande Valle Karlsson tycker att förändringarna i grunden är bra. Att samtidigt koppla de lindrigare reglerna med tuffare motkrav, att 95 procent av alla brev ska vara framme på två dagar, är också rimligt, enligt Karlsson.

Seko saknar däremot det bindande kravet på postboxar i alla flerfamiljshus, det hade sparat ytterligare tid och pengar.

TT

Fakta: Postnords siffror

Den danska rörelsen gick back med 750 miljoner kronor under första halvåret, framför allt till följd av att brevvolymerna fortsätter att rasa, ned 23 procent bara under andra kvartalet i år. Bakgrunden är att danskarna kommit betydligt längre än Sverige i digitaliseringen av postgången, framför allt har danska myndigheter gått över till e-post.

Den svenska delen av Postnord är ingen guldgruva heller, men har i alla fall lyckats visa på plussiffror. Rörelsevinsten landade på 230 miljoner kronor första halvåret medan brevvolymerna minskade med åtta procent under andra kvartalet.

Nästa vecka kommer resultat för tredje kvartalet.

Källa: Postnord

Fakta: Beslutet

Regeringens beslut till lagrådsremiss, taget på torsdagen, innebär i korthet:

- Den samhällsomfattande posttjänstens befordringskrav för brev med normalporto ändras från övernattbefordran till tvådagarsbefordran.

- Minst 95 procent av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar, oavsett var i landet breven har lämnats in.

Ändringen gäller från 1 januari 2018.

Källa: Regeringen

ANNONS