BRYSSEL 20231208 Finansminister Elisabeth Svantesson (M) efter fredagens EU-möte i Bryssel, Foto: Wiktor Nummelin / TT / kod 10510
BRYSSEL 20231208 Finansminister Elisabeth Svantesson (M) efter fredagens EU-möte i Bryssel, Foto: Wiktor Nummelin / TT / kod 10510 Bild: Wiktor Nummelin/TT

Nödmöte i jul – EU oenigt om budgetregler

Inget avtal synes än bland EU:s finansministrar om nya budgetregler. Nu krävs sannolikt ett extramöte innan jul för att bli färdiga i tid.
– Det måste vara ambitiöst, manar finansminister Elisabeth Svantesson (M).

ANNONS

Trots middagsdiskussioner i torsdags kväll som övergick i nattmangling finns fortfarande ingen vit rök kring de föreslagna ändringarna av EU:s stabilitets- och tillväxtpakt.

– Middag här i Bryssel är ju inte middag som man tänker sig. Det var kall mat runt vårt stora bord, som pågick fram till klockan tre i natt, berättar Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Ändå är ministrarna fortfarande bara nära när det gäller att enas om den modernisering av EU:s budget- och tillväxtpakt som EU-kommissionen föreslog i våras.

Nord mot syd

Striden handlar framför allt om önskemål från länder som Frankrike och Italien om att få undanta exempelvis försvars- och klimatinvesteringar från budgetreglerna. Å andra sidan vill länder som Tyskland – med flankstöd från bland annan Norden – se till att det finns tydligare krav på att hålla ned budgetunderskott i länder med höga statsskulder.

ANNONS

– Det här är väldigt komplicerade förhandlingar. Vi är alla överens om att det viktiga i att göra klart tekniska och juridiska genomgångar. Vissa medlemsstater behöver också ha parlamentariska överläggningar på hemmaplan, förklarar Nadia Calviño, ekonomiminister i höstens ordförandeland Spanien på presskonferensen efter fredagens möte.

Sannolikt tvingas hon nu planera in ett extramöte till någon gång mellan den 18-21 december.

"Inte för mjukt"

Sverige har en tydlig åsikt.

– För oss är det viktigt med helheten, att vi verkligen får ner skulderna i Europa, för de är alldeles för höga. Och att också de regler som vi har kommer att efterlevas, säger Svantesson.

Hon håller sig nära Tyskland och dess finansminister Christian Lindner i förhandlingarna.

– Vi är två länder som verkligen inte tänker ha för mjuka regler, utan ambitiösa, säger Svantesson i Bryssel.

Fakta: Ändrade budgetregler

EU-kommissionen lade i våras fram sitt förslag på hur man vill förändra EU:s stabilitets- och tillväxtpakt.

Tidigare krav ligger kvar om att ha en statsskuld på maximalt motsvarande 60 procent av BNP och budgetunderskott på tre procent av BNP. Däremot föreslås ökad flexibilitet med landsspecifika åtgärder när det gäller hur man ska hantera länder som inte uppfyller kraven.

I de nya kraven ingår samtidigt procentsiffror på hur mycket de högst skuldsatta länderna ska minska sina skulder varje år och hur stora budgetunderskott de ska tillåtas ha.

Fakta: EU-kommissionen, EU:s ministerråd

ANNONS