Swedbank utreds av både Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen efter rapporter om misstänkt penningtvätt. Arkivbild.
Swedbank utreds av både Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen efter rapporter om misstänkt penningtvätt. Arkivbild.

Moody's: Swedbanks kris kreditmässigt negativ

Misstankarna om penningtvätt, insiderbrott och grovt svindleri i Swedbank är kreditmässigt negativa för den svenska storbanken, enligt ratinginstitutet Moody's. Böter och konsekvenserna av en förtroendekris kan bli kännbara, varnar Moody's i en färsk rapport.

ANNONS
|

Rapporten kommer dagen efter det att det rapporterats om att ratinginstitutet S&P Global meddelat att man ser över Swedbanks kreditbetyg.

Ratinginstituten har börjat röra på sig efter sex veckors kaotisk utveckling kring Swedbank, som tog fart när SVT Uppdrag granskning den 20 februari rapporterade om misstänkt penningtvätt med hjälp av konton i banken.

Misstänkt grovt svindleri

Efter en serie avslöjanden och nya anklagelser fick vd Birgitte Bonnesen sparken bara en timme före förra veckans årsstämma. Då hade Ekobrottsmyndigheten (EBM) utvidgat en utredning om misstänkt insiderbrott, med koppling till penningtvättmisstankarna, till att gälla misstankar om grovt svindleri.

ANNONS

Dessutom utreder Finansinspektionen (FI) tillsammans med baltiska myndigheter om Swedbank brutit mot regelverk mot penningtvätt. Även den amerikanska delstaten New Yorks finansinspektion DFS rapporteras utreda banken.

Swedbank tillhör de banker som har allra högst kreditbetyg i Europa. Banken har tack vare god lönsamhet och hög nivå på kapitaltäckningen motståndskraft enligt Moody's. Fast affärsmodellen gör banken beroende av marknadsfinansiering, vilket enligt Moody's innebär att det finns en sårbarhet om förtroendet för banken minskar bland investerare.

En av flera som utreds

Varningen kommer samtidigt som Moody's konstaterar att Swedbank bara är en av flera europeiska banker som just nu befinner sig under utredning för liknande misstankar.

Utredningar pågår exempelvis i flera länder mot Danske Bank samtidigt som ING:s italienska dotterbolag till följd av brister i kontrollen av misstänkt penningtvätt har förbjudits att ta in fler nya kunder tills det att bristerna åtgärdats.

Finansmannen Bill Browder, som vill att EBM utreder misstänkt penningtvätt i Swedbank med koppling till den så kallade Magnitskijhärvan, har även anmält Nordea för misstänkt penningtvätt till finländska myndigheter. Det har från andra håll samtidigt framförts misstankar om penningtvätt i bland annat Crédit Agricole, Deutsche Bank, Raiffeisen, ABN Amro och Rabobank, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg.

TT

Fakta: Böter för 150 miljarder

Penningtvätt och sanktionsöverträdelser har på sex år lett till böter i den europeiska banksektorn på sammanlagt 16 miljarder dollar (cirka 150 miljarder kronor), enligt Moody's. Mer än 75 procent av böterna har utfärdats av myndigheter i USA.

Ett femte penningtvättsdirektiv från EU klubbades i juni 2018 och ska vara införlivat i nationell lagstiftning till januari 2020. Inför detta har europeiska myndigheter börjat höja bötesbeloppen, vilket bland annat blev tydligt när nederländska ING fick böta 915 miljoner dollar i september i fjol.

Störst smäll av alla åkte fransk BNP Paribas på 2014 sedan banken erkänt att man medverkat till transaktioner i strid med amerikanska sanktioner mot Kuba, Iran och Sudan. Bötesbeloppet uppgick till 8,9 miljarder dollar, vilket motsvarar värdet på transaktionerna som utgjorde sanktionsbrott.

Källa: Moody's

Fakta: Kreditbetyget höjdes i april

Moody's höjde i april i fjol Swedbanks långsiktiga kreditbetyg till Aa2, den tredje högsta nivån. Swedbank tillhör därmed den kategori banker som har allra högst betyg.

Nivån bekräftades ett halvår senare, samtidigt som Moody's noterade att ändrade regler för riskvikter för bolån påverkade ratingen av Swedbanks kapitaltäckning negativt.

Ratinginstituten S&P Global och Fitch har båda ett marginellt lägre kreditbetyg på Swedbank, AA-minus, vilket är den fjärde högsta nivån. S&P Global ser enligt uppgift över Swedbanks betyg.

Ett lägre kreditbetyg gör generellt finansieringen dyrare för berörda företag. Om kreditbetyget hamnar på så kallad skräpnivå innebär det att ratinginstituten ser en hög risk med lån till företaget, vilket i slutändan kan leda till att företaget får svårt att finansiera sig.

Källa: Moody's

ANNONS