Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Svenska exportföretags optimism har svalnat något visar senaste exportchefsindex (EMI) för fjärde kvartalet. Arkivbild.

Mindre optimism kring svensk export

Optimismen bland svenska exportföretag sjunker för andra kvartalet i rad. Enligt Business Sweden är det ett tecken på att konjunkturen mattas av.

En mera bister syn på nuläget bland exportföretagen bidrar till att dra ner exportchefsindex (EMI) från 59,9 till 57,4 under fjärde kvartalet. Det är andra kvartalet i rad med en nedgång.

- Mycket i den här mätningen har vikt av neråt. Det signalerar att vi är inne i en konjunkturavmattning, säger Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden.

Stökigt Europa

Undersökningen genomförs bland exportansvariga hos 225 företag. Ett index över 50 innebär att det är fler som tror på en förbättring än en försvagning av exporten.

Även om det övergripande stämningsläget fortfarande är positivt finns just nu flera orosmoment som är svårbedömda och stökar till det för exportföretagen, enligt henne. Det handlar bland annat om oro för ökad protektionism, handelskonflikter och det geopolitiska läget.

Den förväntade exportefterfrågan från de europeiska marknaderna, dit över 70 procent av den svenska exporten går, gick ner mer än väntat.

- Det är stökigt både med brexit och med Italien som riskerar att hamna i en statsfinansiell kris. De faktorerna gör att företagen håller tillbaka lite, säger Lena Sellgren.

Mot normalläge

Blickar man framåt några månader är synen mer positiv. Den svaga svenska kronan bidrar till att företagen har en positiv syn på lönsamheten.

Enligt Business Swedens prognoser kommer tillväxten i den svenska exporten att ligga på ungefär 4 procent per år framöver vilket är samma nivå som det historiska årliga genomsnittet.

- Vi har ingen allvarlig situation. Vi har en optimism men det man känner av här är att man går mer mot ett normalt konjunkturläge. Exporten kommer fortsätta att gå bra men mer på en genomsnittlig ökningstakt, säger Lena Sellgren.