Storbankerna Nordea och Swedbank misstänks för omfattande penningtvätt. Arkivbild.
Storbankerna Nordea och Swedbank misstänks för omfattande penningtvätt. Arkivbild.

M och S vill se tuffare tag mot banker

Efter avslöjanden om misstänkt penningtvätt i svenska storbanker vill både Moderaterna och Socialdemokraterna diskutera skärpta sanktioner.

ANNONS
|

Svantesson, som är vice ordförande i riksdagens finansutskott, anser i likhet med utskottets ordförande Fredrik Olovsson (S) att uppgifterna om Nordeas och Swedbanks hjälp med misstänkt penningtvätt är mycket allvarliga.

- Regeringen behöver fundera över vilken ny lagstiftning som kan krävas för att hårdare sätta åt de här bankerna, säger Elisabeth Svantesson.

Även Fredrik Olovsson anser att det finns skäl att diskutera tuffare sanktioner, och om verktygen som finns används ofta nog.

ANNONS

- Jag tror att vid allvarliga överträdelser så vore det rimligt att se att några faktiskt blir fällda och får fängelse, så att det finns ett personligt ansvar för bankdirektörer, säger Olovsson till TT.

Inte vara rädd

Möjligheten att döma ut företagsböter finns redan i dag. Den mest uppmärksammade boten är 50 miljoner kronor för Nordea för att inte ha tillräckliga system mot penningtvätt.

- Den används ju flitigt som exempel och det är möjligt att det borde finnas fler exempel. Man måste kanske testa de här fallen lite oftare, man får inte vara rädd för det som tillsynsmyndighet, säger Olovsson inför utskottets möte med Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen på torsdag.

Både Olovsson och Svantesson har en rad frågor de vill ställa till Thedéen.

- Jag vill ha svar på hur myndigheten anser att tillsynen har fungerat, med anledning av rapporteringen den senaste tiden, hur de ser på läget och i vilken uträckning de använder sig av det utrymme de har. Är de tuffa nog? Går de på? säger Olovsson.

ANNONS

Han vill också höra varför medarbetarna på golvet gjort en annan bedömning än ledningen för FI när det gäller att agera i ärenden.

Brister i samarbete

Båda två pekar på att FI och andra tillsynsmyndigheter inte har varit bra nog i det gränsöverskridande arbetet med att hålla koll på bankerna.

- Det är klart att det finns svårigheter med gränsöverskridande bankverksamhet och därmed tillsynen, då är det ju otroligt viktigt att tillsynsmyndigheterna har ett bra samarbete, säger Fredrik Olovsson.

Centerpartiet har begärt att Nordea och Swedbank ska kallas till finansutskottet för att förklara vad som skett och vad de gör för att förhindra penningtvätt framöver. Än så länge har inget beslut fattats om detta.

- Personligen tror jag att det är viktigare att de här bankerna träffar finanspolisen än finansutskottet, men vi ska inte utesluta att de kommer hit i ett senare läge för att berätta hur de tänker jobba framåt, säger Svantesson.

ANNONS

Måste göra mer

Hon anser att bankerna nu måste lägga alla kort på bordet och utredas av rättsvårdande myndigheter.

- Jag tror inte att bankerna är naiva. Jag förstår att det inte alltid är lätt att hitta (misstänkta penningtvättaffärer), men bankerna måste göra mycket, mycket mer. Det är helt orimligt och djupt allvarligt att så många miljarder har tvättats i svenska banker, när vi vet att det kan gå till terrorverksamhet och till att hota demokratin. Det här måste vi få ett stopp på, säger Svantesson.

TT

ANNONS