Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, är nöjd med siffrorna.

Kompetensbrist hämmar jobbtillväxten

Företag, kommuner och landsting skriker efter folk, men få lyssnar till ropen. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många som har rätt kompetens. Det hämmar jobbtillväxten i år och nästa år, enligt Arbetsförmedlingens nya prognos.

Arbetsmarknaden i Sverige fortsätter att utvecklas urstarkt, enligt Arbetsförmedlingen. Men nu syns tydliga flaskhalsproblem.

- Bristen på arbetskraft är fortsatt hög, och det håller tillbaka jobbtillväxten, säger Håkan Gustavsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

Privata arbetsgivare kan öka sin kapacitet med max fem procent. De offentliga arbetsgivarna, som kommuner och landsting lider av en mycket stor brist på arbetskraft. Framför allt gäller det legitimationsyrken, som sjukvårdspersonal och lärare.

- Landstingen och kommunerna anpassar sina rekryteringskrav efter bristen, säger han.

Undersökningen, som bygger på intervjuer med 13 000 privata och offentliga arbetsgivare, pekar på tydlig optimism även om stämningsläget dämpats en smula jämfört med prognosen från i höstas.

Utrikes födda får jobben

Arbetsförmedlingen framhåller också på att alltfler utrikesfödda nu fyller lediga platser.

- Det har gått bra för utrikesfödda, det har det gjort under lång tid. Inom industrin svarar de för hela jobbtillväxten. Inom sjukvård och utbildning svarar de för 90 procent, och det kommer att vara lika avgörande under 2019.

Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, vill gärna framhålla siffrorna som ett bevis på att Arbetsförmedlingens insatser efter flyktingvågen 2014–15 lyckats. Tiden för nyanlända att få arbete har minskat rejält, förklarar han.

TT: Hur mycket beror på era insatser och hur mycket beror på högkonjunkturen?

- Det är svårt att säga en procentandel. Vi kan konstatera att tre saker har betydelse – konjunkturen, vårt arbete samt de subventionerade anställningarna. Men exakt hur de inverkar är svårt att bedöma. Om jag kunde säga en andel utan att gissa så skulle jag göra det, men inom den här myndigheten gissar vi inte, säger Mikael Sjöberg.

Bristande matchning

Ändå, Arbetsförmedlingen har fått hård kritik för sin bristande matchningsförmåga. Det finns till och med tankar hos exempelvis Moderaterna att slopa myndigheten i sin nuvarande form.

- Det absolut största problemet med bristande matchning är att många saknar gymnasieutbildning. Då krävs det väldigt mycket arbete för oss. När man pratar om bristande matchning är det inte alltid brister i hantverket hos oss, det beror också på att grundförutsättningarna är svåra, förklarar han.

Konjunkturen står nu på sin topp, och en sak är säker – efter en uppgång går det alltid nedåt igen, och många undrar nog vad som händer då.

- Det beror på hur snabbt nedgången kommer, och hur djup den blir. De med kort utbildning löper stor risk att bli arbetslösa igen, säger Mikael Sjöberg.