Kinas syn på frihandel oroar Damberg

Internationell erfarenhet, effektivitet och produktivitet. Det är något som kinesiska investerare söker i svenska bolag. Samtidigt är näringsminister Mikael Damberg (S) oroad av Kinas syn på frihandel.

ANNONS
|

- Det som oroar är en mer övergripande diskussion som inte handlar om just Geely utan som handlar om kinesisk syn på både frihandel och investeringar som inte alltid möter Europas krav, säger Damberg till TT.

Enligt näringsministern gäller det inte minst regelverket kring hur utländska aktörer kan investera i Kina jämfört med hur kinesiska aktörer kan agera i Sverige.

ANNONS

Osund obalans

- Det finns någon form av osund obalans i synen på exempelvis investeringar i Kina där i dag ett europeiskt företag inte kan göra ett uppköp medan det är möjligt för kinesiska ägare att göra uppköp i Europa. Det är en obalans i synen på investeringar som långsiktigt inte är bra, och som både Sverige och Europa för diskussioner med Kina om, säger Damberg.

När det gäller just affären mellan Geely och Cevian i Volvo säger Damberg att han har stora förväntningar på Geely att vara tydligt med ett långsiktigt engagemang i lastbilstillverkaren.

- Det är ett viktigt bolag för Sverige.

TT: Är det något du tänker prata med dem om, har ni den typen av kontakt?

- Vi har löpande kontakt med Li Shufu som ägare av Geely och vi har en väldigt bra relation. Till exempel handlar en av de frågor vi diskuterar just nu om att etablera ett elfordonslab i Sverige där vi nu förhandlar med Volvo AB, Volvo Cars, Scania och andra aktörer, säger Damberg.

ANNONS

TT: Vad betyder dagens affär för Sverige i stort?

- Det avgörs av hur man agerar långsiktigt och Volvo AB:s möjligheter att utvecklas för framtidsatsningar på investeringssidan och hur man lyckas på viktiga framtidsmarknader. Det är klart att det också finns möjligheter med ännu starkare närvaro på den kinesiska marknaden som är en viktig marknad för Volvo AB i dag, säger Damberg.

Kina letar erfarenheter

Enligt expertis finns det just nu en skillnad i hur man i Kina ser på Sverige jämfört med övriga Europa när det gäller frihandel.

- Sverige uppfattas fortfarande som mer frihandelsbejakande trots att EU skickar allt mer protektionistiska signaler, säger Frédéric Cho, oberoende Kina-rådgivare.

Samtidigt säger Cho att de kinesiska investerarna söker olika saker i olika länder i Europa. Exempelvis kan det handla om lyxvarumärken från södra Europa.

Men det är tydligt vad som efterfrågas från Sverige.

ANNONS

- Man anser att svenska företag är välskötta, produktiva och effektiva. Man vill lära sig, antingen genom samarbete, genom att bli delägare eller via uppköp, säger Cho.

Driva välfärdsstat

Dessutom finns det i Kina nu ett intresse för Sverige i ett ännu bredare, och mjukare, perspektiv, enligt Cho. Det handlar om erfarenheten att driva en välfärdsstat.

- Det är den höga kvalitet som Sverige erbjuder i väldigt många sektorer, allt från industri till hälsovård där Kina nu satsar hårt i takt med en åldrande befolkning och en växande medelklass, säger Cho.

- Den internationella erfarenheten som svenska företag har arbetat med under många decennier där man tvingats verka i olika politiska system, och med många olika valutor, är en mjukare faktor som man i Kina också vill lära sig mer av.

ANNONS
TT

ANNONS