Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Könsskillnader vid sjukskrivningar granskas

Kvinnor sjukskrivs i högre grad än vad män gör. Riksrevisionen ska nu bland annat granska om skillnaderna delvis kan beror på att kvinnor och män behandlas olika i sjukskrivningsprocessen.

Riksrevisionen noterar att forskare och andra pekat på att könsskillnader i yrkesval och att kvinnor tar större ansvar för obetalt hemarbete förklarar fenomenet. Däremot finns det svagt stöd i forskningen för att kvinnors högre sjukfrånvaro skulle bero på sämre hälsa, skriver myndigheten.

Den nya granskningen, som ska vara klar i april nästa år, ska visa om män och kvinnor behandlas likvärdigt i bedömning av arbetsförmåga och rätten till sjukpenning.

Om systematiska könsskillnader finns i sjukskrivningsprocessen blir målen om att hälso- och sjukvården ska vara jämställd svåra att nå, säger riksrevisor Stefan Lundgren enligt ett pressmeddelande.