Den nya tekniken som Sjöfartsverket utvecklat ska effektivisera tiden i hamnen för transportfartyg,. Arkivbild.
Den nya tekniken som Sjöfartsverket utvecklat ska effektivisera tiden i hamnen för transportfartyg,. Arkivbild. Bild: Tim Aro/TT

Internationell sjöfart kan få svensk standard

De senaste tio åren har en teknik för att effektivisera sjöfartens transporter utvecklats av Sjöfartsverket. Nu har FN:s sjöfartsorgan, IMO, antagit det svenskutvecklade förslaget – som kan bli internationell standard redan 2029.

ANNONS
|

– Det är en teknisk lösning för att dela rutter mellan fartyg och hamn och vice versa. Alla resor planeras i navigationssystemen redan i dag, men med den här tekniken kan man dela rutten och ankomsttiden med hamnen så service, av- och pålastning och så vidare kan planeras, säger Magnus Wallhagen, chef för internationellt arbete på Sjöfartsverket, till TT.

Konkret handlar det om en digital infrastruktur för ruttdelning som länkar samman och gör alla steg arbetsflödet synligt för alla aktörer, i realtid.

Fartygen tävlar till hamn

Vinsterna med systemet finns främst inom effektivitet och miljöavtryck.

– I dag är det ”first come, first served”, det kan nästan bli en tävling mellan fartygen att komma först till hamn och många gånger köar fartyg i väntan på att lastas av, säger Wallhagen.

ANNONS

Information om ruttförändringar på grund av dåligt väder är en annan del där man tror att tekniken kan bidra.

– I våra vatten är det särskilt intressant för isbrytare blir då som en slags landcentral, som kan skicka förslag på rutt där det finns mindre is. Och i i sjöräddningsinsatser är det användbart när man kan skicka ut sökmönster till fartyg som deltar i en operation.

Traditionstyngd sjöfart

Liknande teknik används redan av flygindustrin, men på sjöfartssidan har utvecklingen gått långsammare. En anledning är, enligt Magnus Wallhagen, att sjöfarten har en mycket äldre tradition där den kaptenens bestämmanderätt över sitt fartyg värnas.

– Så förslaget är att tekniken blir en obligatorisk del i de moderna navigationssystemen, men att kaptenen står för besluten ombord. Sen hoppas vi att det här blir ett självsanerande system när man ser de vinster som kan göras.

Formellt beslut tas av IMO våren 2024 och planen är sedan att tekniken ska fasas in i navigationssystemen tillsammans med en ny standard för sjökort, först frivilligt från januari 2026 och sedan tvingande från januari 2029.

Fakta: Detta är ruttdelning

Ruttdelningssystemet möjliggör för fartyg, hamnar och transportföretag att dela information med varandra i realtid.

Syftet är att minska köerna vid av- och pålastning i hamnarna och också möjliggöra mer ekonomisk bränsleförbrukning under resan.

Fartygen kan skicka planerad rutt och hamnar kan föreslå nya, som till exempel säkerställer att bogserbåtar är redo att sättas in när fartyget kommer eller när väder påverkar.

Det EU-finansierade projektet Monalisa som kom igång 2011 ligger till grund för den nya tekniken som man hoppas ska bli standard. Det har koordinerats av Sjöfartsverket, och engagerat ett 15-tal länder.

På svenska sida är det ett samarbete mellan Sjöfartsverket och Transportstyrelsen, där Sjöfartsverkets forsknings- och innovationsavdelning utvecklat tekniken.

Källa: Sjöfartsverket

ANNONS