Svenskarna lånar allt mindre, visar årets bolånerapport.
Svenskarna lånar allt mindre, visar årets bolånerapport.

FI varnar för stora föreningsskulder

Skuldsättningen bland bostadsrättsföreningar ökar och utgör en växande risk för svenska hushåll, varnar Finansinspektionen (FI).

ANNONS
|

Bostadsrättsföreningarnas belåningsgrad har ökat under 2018 och ligger nu på 14000–15000 per kvadratmeter i storstadsområden.

- Det är mycket höga nivåer, säger Erik Thedéen.

Anledning vara vaksam

Problemet är särskilt tydligt i föreningar med nyproducerade bostäder, där medlemmarnas skulder i snitt ligger på 350 procent av inkomsten, men ökar till 510 procent om man lägger på föreningens skulder.

Enligt Thedéen är det svårt att säga om FI:s skärpta amorteringskrav har bidragit till denna utveckling.

ANNONS

- Men är det så att man lägger mer av skulderna i föreningen för att på så sätt kunna lägga ett lägre utgångspris till konsument är det oroväckande. Det finns all anledning att vara vaksam på den utvecklingen, säger Thedéen.

Enligt Thedéen är det viktigt att komma ihåg att föreningens räntekostnader är en viktig faktor för de månadsavgifter som bostadsrättsinnehavaren måste betala, vilket gör frågan viktig för enskilda hushåll att ha koll på.

Amorteringsvilja

FI-chefen är samtidigt överlag nöjd med effekterna av det skärpta amorteringskrav som infördes 2017, som innebär att nya bolånetagare med skulder som överstiger 450 procent av bruttoinkomsten måste amortera 1 procent av lånet per år.

- Vi börjar etablera en amorteringskultur, säger FI-chefen Erik Thedéen på en presskonferens.

- Det finns en underliggande amorteringsvilja hos den samlade bolånestocken, tillägger han.

ANNONS

Stabiliseringen av priserna på bolånemarknaden sedan början av 2018 ser ut att fortsätta in i 2019, enligt Thedéen.

Belåningsgraden bland bolånetagare har sjunkit svagt under flera års tid. Men denna trend har brutits under 2018, visar FI:s bolånerapport.

- Man kan säga att det är svagt oroande, men det är inte heller överraskande, säger FI:s chefsekonom Henrik Braconier.

Enligt Braconier handlar det om att hushåll inte behövt justera ned sina lån så mycket som priserna har sjunkit.

Politisk diskussion

Några nya pålagor från FI mot bolånetagare är inte aktuellt i närtid, enligt Thedéen.

- Vi har en ganska god utveckling nu. Den samlade skuldsättningsökningen vad gäller bolån har ju gått ned från så där 8–9 procent till under 6 procent, säger Thedéen.

- Vi ser att kraven också leder till att de högst skuldsatta hushållen minskar sin skuldsättning. Det minskar riskerna, tillägger han.

ANNONS

Det viktiga nu är att få ordning på bostadsmarknadens funktionssätt och skatteregler, vilket ligger utanför FI:s mandat, enligt Thedéen.

- Där pågår det en intensiv politisk diskussion, säger han.

För Thedéen är det viktiga att skattesystemet inte gynnar skuldsättning utan i stället tydligare främjar omflyttning. Samtidigt tror han att det kan behövas avregleringar på hyresmarknaden för att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt.

TT

ANNONS