En särskild utredare ska analysera och bedöma hur EU-direktivet för att minska löneskillnaderna ska genomföras i Sverige. Arkivbild.
En särskild utredare ska analysera och bedöma hur EU-direktivet för att minska löneskillnaderna ska genomföras i Sverige. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

EU-regler för jämställda löner ska utredas

ANNONS
|

Nya EU-regler ska minska löneskillnaderna mellan könen. Nu har regeringen beslutat att tillsätta en särskild utredare för att se hur direktivet kan genomföras i Sverige, meddelar Arbetsmarknadsdepartementet.

Tanken med direktivet, som under våren passerat först EU-parlamentet och sedan ministerrådet, är att EU-länderna ska öka insynen i lönesättningen.

Det ska bland annat ske genom att fackförbund och arbetstagare ska ges rätt till fullständig information om lönenivåer, uppdelat efter kön.

Utredaren ska bedöma svensk lagstiftnings förenlighet med direktivet. Analysen ska enligt departementet göras med utgångspunkt i den svenska arbetsmarknadsmodellen, arbetsmarknadens parters autonomi samt diskrimineringslagen.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2024.

ANNONS
ANNONS