Nuvarande högkonjunktur har inte satt fart på lönerna. Arkivbild.
Nuvarande högkonjunktur har inte satt fart på lönerna. Arkivbild.

Dämpad löneutveckling – trots högkonjunktur

Trots högkonjunktur har löneutvecklingen inte tagit fart, konstaterar Konjunkturinstitutet. Låg produktivitet och inflation räcker inte som förklaring.

ANNONS
|

Den årliga löneökningstakten steg gradvis under förra högkonjunkturen. Som mest uppgick den till drygt 4 procent.

Men nuvarande konjunkturuppgång har inte haft samma effekt på lönerna, konstaterar Konjunkturinstitutet i sin årliga lönebildningsrapport som kom i veckan. Löneökningarna har legat kvar på under 2,5 procent i årstakt fram till 2018.

- Tyvärr har vi inte riktigt kommit till botten med vad detta beror på, men detta är ett försök, säger Karolina Holmberg, enhetschef över arbetsmarknad och priser vid Konjunkturinstitutet.

ANNONS

Svårt att förklara

Lägre produktivitetstillväxt och dämpade inflationsförväntningar räcker inte som förklaring, enligt Konjunkturinstitutet måste det finnas fler bakomliggande faktorer.

Förväntningar om lägre löneökningar i viktiga konkurrentländer kan vara en dem. Myndigheten resonerar även om tillgången på arbetskraft kanske varit högre än mätningar visat – om det finns ett dolt utbud av arbetskraft från EU-länder.

- Vi konstaterar också att parterna överskattade inflationen för några år sedan vilket gjorde att reallönerna då blev högre än väntat. Det kan ha gjort att man höll tillbaka lite 2016 och 2017, säger Holmberg.

Långsiktig trend

Den årliga löneökningstakten har, precis som i många andra delar av västvärlden, följt en nedåtgående trend sedan slutet av 1990-talet. För att förstå den långsiktiga utvecklingen har Konjunkturinstitutet tittat på arbetsmarknadens strukturella förändringar.

- Det vi diskuterat är om det kan ha att göra med att arbetsmarknaden blivit mer flexibel, om arbetsformer gjort att löntagare fått en svagare förhandlingsstyrka, säger Holmberg.

ANNONS

Globalisering är ett annat begrepp som Konjunkturinstitutet funderar över.

- Men det är väldigt svårt att mäta i termer av vad som händer på arbetsmarknaden. Förändringar som kommer med globaliseringen kan verka både lönehöjande och lönedämpande.

TT

ANNONS