Auktions- kund får ångra sig

Nu ändras villkoren för nätauktioner. Ett unikt beslut ger kunden möjlighet att ångra sitt köp.

ANNONS
|

Auktionshusen har hittills kommit undan lagen om ångerrätt, genom att hävda att kunderna kan lägga sina bud på plats. Eftersom dörren står öppen för fysiska besök, bedrivs inte ”rena” nätauktioner och lagen om distansavtal upphör därmed att gälla. Tidigare har Allmänna reklamationsnämnden, ARN, köpt argumentet och gett auktionshusen rätt i flera fall.

Fram tills nu. I måndags fattades nämligen ett unikt beslut av en så kallad ”utökad sammansättning” av parter i ARN. Det betyder att avgörandet om ångerrättens tillämpning får en extra tyngd, eftersom tre jurister, ledamöter och representanter för konsumenter och näringsidkare fanns på plats.

– Nu har vi satt ner foten. Det här beslutet är en tydlig information till konsumenterna att de har rätt att ångra sina köp vid nätauktioner även om budet kan registreras i lokalen, säger Elin Nilsson, jurist på ARN.

ANNONS

Bakgrunden är en anmälan från en köpare som ropat in en vas på Bukowskis Market i Stockholm. Utropspriset var 2500 kronor, och mannen vann budgivningen med sitt bud på 2800 kronor. Det totala beloppet han skulle betala, inklusive provision landade på 3480 kronor.

Men när köparen hämtade vasen hos Bukowskis Market, visade det sig att den var sprucken på ena sidan. Skadan hade inte synts ordentligt i nätkatalogen och omfattningen hade varit omöjlig att utläsa av bilderna, förklarar han.

– Jag blev förbannad och försökte först häva köpet. När det inte gick begärde jag att få utnyttja min ångerrätt enligt distansköplagen, säger mannen, som inte vill ha sitt namn i tidningen.

Bukowskis sade blankt nej till kundens krav. Auktionshuset kunde också luta sig mot sammanlagt fyra beslut som fattats vid olika tillfällen i ARN. I samtliga fall hade företagen fått rätt mot konsumenterna, eftersom nämnden godtagit invändningen att det var möjligt att lämna bud i lokalen.

Men köparen ansåg att han faktiskt hade lagen på sin sida och hans ångerrätt gällde. Vad Bukowskis Market gör är att låna ut en dator i firmans lokaler, till den som vill lägga ett bud, för övrigt sker all budgivning på nätet, menar han.

ANNONS

– Det kan överhuvudtaget inte liknas vid en traditionell slagauktion, och därför bör ångerrätten gälla. Det handlar inte om vad jag eller Bukowskis tycker, det är vad lagen säger, anser han.

Och den här gången valde Allmänna reklamationsnämnden att gräva djupare i frågan. I lagen om distansavtal, som är tillämplig vid köp på nätet, står klart och tydligt att ångerrätten ska gälla. Men det finns som sagt ett undantag precis som auktionshusen hävdar. Orsaken är att det riskerar att bli djupt orättvist, om den som lägger bud på nätet har ångerrätt – medan den som deltar fysiskt i auktionslokalen inte har det.

– Det saknas prejudikat i Högsta domstolen hur det här undantaget ska tydas. Men nu har nämnden gått till botten med hur det ska tolkas i fortsättningen, säger juristen Elin Nilsson.

ARN anser att resonemanget, när det gäller Bukowskis Market, faller på att auktionen uteslutande håller till på internet. Även om kunden har möjlighet att låna en dator av företaget, är det fortfarande en nätauktion det handlar om. Därför bör lagen tolkas ”så att alla budgivare har ångerrätt vid en internetauktion där budgivningen pågår under en längre tid huvudsakligen med användning av distanskommunikationsmedel”, skriver ARN i sitt beslut.

ANNONS

Däremot gäller undantaget även i fortsättningen vanliga, traditionella auktioner med utrop och klubba. Där har köparna ingen rätt att ångra sitt köp.

– Jag är glad över att jag fått rätt, även om jag inte är odelat positiv till att praxis ändras. Ångerrätten öppnar för en budtrissning som jag som kund inte vill ha, säger anmälaren.

Gäller när du handlar varor på nätet från en näringsidkare.

I fortsättningen ska lagen tolkas som att den även gäller nätauktioner, där buden lämnas elektroniskt och på plats. Auktionshusen, som Bukowskis Market, Lauritz och Göteborgs auktionsverk, köper och säljer varor, därför anses de vara näringsidkare. När det gäller Tradera, förmedlar sajten affärer mellan privatpersoner (och mellan privatpersoner och företag), och kan därför inte anses vara säljare. Om avsändaren på Tradera är ett företag däremot, gäller lagen om distansavtal.

Ångerrätten är 14 dagar från att du har tagit emot varan. För att ta ställning till om du vill ha en vara har du rätt att undersöka den, för att se vad den har för egenskaper och funktion. När du ångrar ett köp ska du inom 14 dagar skicka tillbaka varan till säljaren. Du får betala returfrakten.

ARN:s beslut är inte tvingande, utan en rekommendation till företagen. Förra året följde 77 procent av näringsidkarna ARN:s rekommendation.

Källa: Konsumentverket och ARN

En nätauktion fungerar som en traditionell auktion, med skillnad att buden lämnas över internet. Auktionen räknar ner till en förutbestämd sluttid, som anges på webbsidan. Auktionen kan också ha ett reservationspris (eller bevakningspris) som är det lägsta priset säljaren accepterar. Det brukar också gå att välja ett belopp som du maximalt vill bjuda på en given vara, sen sköter sajten budgivningen för dig upp till ditt max-bud. Den som bjuder högre än alla andra, och högre än eventuellt reservationspris, vinner slutligen budgivningen.

Bukowskis Market, Lauritz och Göteborgs auktionsverk är exempel på etablerade firmor som bedriver nätauktioner.

ANNONS