Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Nya forskningsrön <BR>ger ålfiskarna rätt

Yrkesfiskarna hade rätt. Tvärtemot vad forskarna påstått äter sälar gärna ål. Det framgår av färska undersökningar i Halland och Bohuslän.
Det här är en infekterad fråga. Visserligen är ålen på oroväckande tillbakagång, men fortfarande är ålfisket längs Västkusten en ekonomiskt viktig näring, med en årlig fångst runt 200 ton. Tiotusentals ålryssjor sätts ut i kustområdena, framför allt i norra Halland och Göteborgs skärgård.

Ryssjorna angrips av sälar, som river sönder maskorna för att komma åt fångsten. Det handlar om stora skador. Förra året betalade staten ut ersättning på över en miljon kronor till ålfiskare i Halland och Bohuslän.

Det hör till saken att fler arter än ål fastnar i ryssjorna. I själva verket fångas betydligt större mängder småtorsk, plattfiskar, snultror och simpor. En undersökning som Fiskeriverket gjorde på 1990-talet angav att Västkustens ålfiskare årligen drog upp över fyra miljoner torskar, en fångst som kunde ha bidragit till kollapsen för Kattegatts torskbestånd.

Ålfiskarna och forskarna har länge tvistat om vad det är sälen är ute efter när den river sönder ålryssjorna.

Det finns flera undersökningar som visar att ål utgör en mycket liten del i knubbsälarnas föda, mindre än 0,1 procent. Och om man matar en vild säl med ett utbud av olika fiskarter föredrar den tveklöst torsk och sill, men bryr sig föga om ål.

Alltså har forskarna dragit slutsatsen att sälen ger sig på ålryssjorna för att komma åt torsken. Ålfiskarna har protesterat, och bestämt hävdat att sälen visst äter ål.

Stora ansträngningar har gjorts för att studera hur sälarna bär sig åt vid ryssjorna. Under 1999 och 2000 monterade forskarna undervattenskameror vid ålryssjor, i hopp om att kunna ta sälarna på bar gärning. På mer än 600 timmars film noterades bara två besök av sälar, och de gjorde ingen som helst åverkan på ryssjorna, trots att de innehöll rikligt med både ål och annan fisk.

Det tycktes som om talet om

sälskadorna var överdrivet.

Mot detta invände ålfiskarna att kamerorna bara fungerade i dagsljus, medan sälarna går till attack i nattens mörker.

I en ny undersökning har nu en grupp forskare vid Fiskeriverket använt en kamera som uppfångar värmestrålning, och därför kan se även i mörker. Den placerades i vattnet utanför Billdal, intill en ryssja med ett tiotal instängda ålar. Och nu blev det napp.

Filmerna är svåra att tolka, men så här beskrivs de av forskarna:

"På videoinspelningarna ses sälen göra attacker mot ryssjan, bita i den, lyfta upp den, skaka om och flytta den. Ryssjan kontrollerades efter alla filmade attacker och hade då ett flertal revor och maskbrott.

Sälens attacker var förödande för fångsten. Vid några tillfällen var samtliga ålar borta, men oftast innehöll den avbitna, döda ålar samt någon enstaka ål som fortfarande var vid liv."

Samma forskarlag har också undersökt sälarnas val av ål kontra andra fiskar, i ett listigt experiment.

Vid Västkusten används vanligen ålryssjor som består av två strutar, förbundna med en flera meter lång ledarm. Forskarna har placerat ut sådana dubbelryssjor med ål i den ena struten, torsk, skrubbskädda eller tånglake i den andra. Försöken har gjorts vid Vallda Sandö utanför Kungsbacka och vid Lövön i Göteborgs skärgård. Resultatet blev uppseendeväckande. Sälarna valde genomgående att attackera den strut som innehöll ål. Yrkesfiskarna hade rätt. Det är ålen sälen vill åt.

Men hur förklarar man att säl äter ål bara när den serveras i en ryssja?

Forskarna tror att det är ett litet antal sälar som specialiserat sig på att vittja ryssjor, och som upptäckt att en ål faktiskt är mer näringsrik än en torsk. Eftersom de är så få märks de inte när man gör större, statistiska studier av sälarnas matvanor.

Den teorin stärks av de suddiga, nattliga undervattensbilderna. Sammanlagt lyckades man filma sex sälbesök, utspridda på flera månader. Vid fyra av dem kom sälen så nära kameran att man kan urskilja ansiktet. Det är ingen tvekan. Det är samma säl.