Wilmer X till Hwitan med lokalt förband

Föreningen Omca gör sin största satsning någonsin och tar Wilmer X till Falkenberg med ett lokalt band som gör en hyllningskonsert.
– Wilmer X är så nära Rolling Stones vi kan komma i Sverige, säger Michael Lindberg i Omca.