Minst sex miljoner kronor för ny utställning

Hallands kulturhistoriska museum lägger minst sex miljoner kronor på en ny basutställning om Hallands historia.
– Vi vill ha större fokus på människoöden, säger länsmuseichefen Cajsa Lagerkvist.