Miljoner kronor till museerna fram till 2027

Ett nytt långsiktigt avtal om Hallands länsmuseer har röstats igenom i Varberg, där kommunen ska ge bidrag på minst 5,7 miljoner per år.
– Det betyder jättemycket, säger länsmuseichefen Cajsa Lagerkvist.