KKV nekas bidrag till hyreshöjning av Varbergs kommun

Kommunen har höjt hyran för Konstnärernas Kollektivverkstad Varberg med över 31 000 kronor om året, men nekar föreningen ett extra bidrag. I stället gläds KKV åt få vara med och dela på drygt sju miljoner från Region Halland.