Gatubilder som berör i Falkenberg

Klara färger och huskroppar i varierande skepnader möter den som tar trappen ner till Galleri J:s utställningslokaler i Falkenberg. Kanadafödda Ystadkonstnären Jennifer Saxell skildrar här en värld med naivistens enkla och direkta uttryck.

ANNONS
|

Naivismen uppstod i början av 1900-talet som en reaktion på den akademiska konstvärlden där konstnärer som Hilding Linnqvist och Lim-Johan använde ett nytt sätt att måla. Naivisten lånar stildrag från oskolade målare och inte sällan inspireras de av barnteckningar och det ursprungliga i konsten.

Bilderna har ofta inget centralperspektiv och skildrar gärna en ljus värld med hus och trädgårdar som motiv. Mycket av detta känns igen i Jennifer Saxells tavlor.

Måleriet är i olja och pastell och i grunden ligger det bladguld som ger tavlorna ett speciellt skimmer. I samtliga verk förekommer det hus, men det är uppenbart att det finns två teman i utställningen där husens betydelse skiljer sig åt.

ANNONS

I verken ”Falkenberg 1” och ”Falkenberg 2” medverkar byggnaderna som delar av en stadsmiljö och för alla som är förtrogna med staden är fastigheterna bekanta och finns i verkligheten. Husen är naturligt nog placerade utmed gator och torg och ett visst centralperspektiv finns om än förvrängt.

Som kuriosa bör nämnas att galleristen Jonny Kronwall gärna vill att hans utställare gör verk som har anknytning till Falkenberg och i den första målningen har galleriets fönster och skylt kommit med.

En helt annan typ av boningar finns i målningar som ”Good fish, Bad fish”, ”A Sunny afternoon” och ”Väntan”. Konstnären har flyttat fokus från den yttre till den inre världen och stilen påminner om ett barns teckningar. I dessa verk är det ett så kallat värdeperspektiv som gäller, vilket innebär att föremål görs större allt efter det värde som tillmäts dem.

Husen har fått en central roll och ligger högt uppe i bilden på ett lapptäcke av färgade fält där vattendrag, magiska stenar, fält och brovalv anas. Bilderna befolkas av nakna skissartade män och kvinnor i väntande och ibland i ett sorts vilande tillstånd. Fiskar och hjärtan återkommer i flera av verken och om hjärtat uppenbart leder tankarna till kärlek och längtan så är fiskarna mer tvetydiga.

ANNONS

Fisken som symbol förknippas med kristendomen och sammantaget kan jag ana ett andligt sökande och reflexion i Saxells måleri.

Det är inte ovanligt att det naivistiska måleriet ses som konst där konstnären betraktas som oskolad och utan ambitioner att förmedla något annat än det som är uppenbart för ögat. Att så inte är fallet med Jennifer Saxells utställning är uppenbart. Det kryllar av budskap och det är upp till betraktaren att se symbolerna och hitta en möjlig tolkning.

cDet kryllar av budskap och det är upp till betraktaren att se symbolerna och hitta en möjlig tolkning.

Jennifer Saxell

Galleri J, Falkenberg. Till och med 14/8

ANNONS