Bockstensmannen till hemlig plats om det blir krig

Vid krig, brand eller översvämning har Hallands kulturhistoriska museum en beredskapsplan som ses över i år. Händer något ska Bockstensmannen och andra unika föremål kunna flyttas – till en hemlig plats.