Anders Cullhed, preses i Kungliga Vitterhetsakademien, har undertecknat remissvaret till regeringen. Arkivbild.
Anders Cullhed, preses i Kungliga Vitterhetsakademien, har undertecknat remissvaret till regeringen. Arkivbild.

Akademier kräver pengar till digitalisering

Sex kungliga akademier i Sverige och trettio internationella institutioner ställer sig bakom biblioteksutredningens förslag om offentlig finansiering av digitaliseringen av det skriftliga kulturarvet.

ANNONS
|

Utan statens hjälp kommer Sverige "att försättas i ett olyckligt underläge i den internationella forskningen – och allmänheten, utbildningsväsendet och biblioteken kommer att gå miste om viktig tillgång till det gemensamma kulturarvet", skriver Anders Cullhed, preses i Kungliga Vitterhetsakademien i remissvaret till regeringen.

I brevet framhålls bland annat att Sverige redan har halkat efter vad gäller digitaliseringen. I grannlandet Norge har alla böcker tryckta på norska redan digitaliserats och man är på god väg att avsluta motsvarande process vad gäller alla norska tidningar.

I Sverige har digitaliseringen av skönlitteratur skett via den ideella föreningen Litteraturbanken som har finansierats av bland andra Svenska Akademien Men det är inte en hållbar lösning i längden, menar de som har undertecknat remissen.

ANNONS

I biblioteksutredningen föreslås bland annat en permanent statlig finansiering av Litteraturbanken.

TT

Fakta: De har skrivit under

Kungliga Akademien för de fria konsterna

Kungliga Vetenskapsakademien

Kungliga Vitterhetsakademien

Kungliga Musikaliska Akademien

Svenska Akademien

Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Internationella institutioner med ansvar för svensk litteratur och kultur, i urval:

American Swedish Institute – Language and Cultural Program, Minneapolis

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

Institut für Skandinavistik, Goethe-Universität, Frankfurt

The Scandinavian Department of the University of Amsterdam

Svenska litteratursällskapet i Finland

ANNONS