Minnesord över Ulla Nilsson, Maggie Cronqvist och Inger Josefsson

De utförde ett hängivet arbete för Röda korset.

ANNONS
LocationVessigebro||

Ulla Nilsson, Maggie Cronqvist och Inger Josefsson var alla tre engagerade i Röda korset.
Ulla Nilsson, Maggie Cronqvist och Inger Josefsson var alla tre engagerade i Röda korset.

Ulla Nilsson, 92 år, Maggie Cronqvist,100 år och Inger Josefsson, 97 år. Tre fantastiska kvinnor från Vessigebro som fick leva långa och innehållsrika liv. Nu har de avlidit under en tid av en månad

De finns i våra minnen som generösa, arbetsamma kvinnor med stor empati. Det styrde deras liv och arbete, i sina yrken, för sina familjer och i mycket ideellt arbete.

Ulla Nilsson
Ulla Nilsson

Det som förenade dem var ett hängivet arbete för Röda korset. De bidrog till att stora medel samlades in i bygden här, medel som gick ut till behövande lokalt och ut i internationellt arbete. Vid julbasarerna som ordnades var de insamlade medlen otroligt stora om man betänker det geografiska området de arbetade i.

ANNONS
Maggie Cronqvist.
Maggie Cronqvist.

Vidare var Röda korset här tidigt framme med att vara stöd för människor som var ensamma. Det vi idag kallar ”Den ofrivilliga ensamheten.” Arbetet bestod av besök, gemensamma kaffekalas, underhållning, utflykter.. Alla hämtades upp av frivilliga krafter och organiserades väl.

Inger Josefsson.
Inger Josefsson.

Även för dem som bodde på Älvgården ordnades kaffekalas och underhållning med jämna mellanrum.

Alla deltog också i hembygdsarbete, kyrkligt arbete och annat som behövde lokalt engagemang De hade en oerhörd talang att möta människor.

Vi saknar dem och minns dem med vördnad.

Ulla Rickardsson

ANNONS