Kåge Johansson, fotograferad av HN:s fotograf i samband med 50-årsdagen år 2000.
Kåge Johansson, fotograferad av HN:s fotograf i samband med 50-årsdagen år 2000. Bild: Håkan Johansson

Minnesord över Kåge Johansson, 1950-2023

Han var anställd av moderaterna i 40 år i olika befattningar.

ANNONS
LocationHalland||

F.d partiombudsman Kåge Johansson, Varberg, avled den 22 februari 2023. Kåge Johansson var anställd av moderaterna i 40 år i olika befattningar. Han började sin ombudsmannabana som MUF ombudsman i Kronobergs län 1975. Kåge tjänstgjorde även i Kristianstads län och på centrala befattningar i Stockholm. Inom kyrkopolitiken arbetade han både organisatoriskt och som förtroendevald, bland annat i kyrkomötet, för Borgerligt Alternativ. Kåge hade även förtroendeuppdrag i Region Halland.

Kåge Johansson var partiombudsman för moderaterna i Halland 1999-2015.

Kåge hade en fenomenal organisatorisk talang. När vi kom till förbundsstämmor visste vi att allt var förberett in i minsta detalj. Lokaler, handlingar, ombudslistor, talare och allt som hör till en stämma var på plats. Förbundsstyrelsens handlingar var alltid klanderfria. När det behövdes fick vi bästa tänkbara vägledning av Kåge vad gällde stadgar och riktlinjer.

ANNONS

En mycket viktig uppgift var att förbereda och genomföra valrörelser. Det gäller inte minst de nomineringsstämmor som fastställer valsedlar. Stämmor som Kåge ansvarat för genomfördes alltid på ett sätt där formfrågorna och rösträkningar aldrig behövde ifrågasättas.

Ibland hände det att Kåge fick åka ut till föreningar i länet i händelse av konflikter. Hans råd var ovärderliga i dessa situationer.

Kåge hade en väl utvecklad känsla för vilka uppgifter som låg på honom som ombudsman, men också vad förtroendevalda hade ansvar för.

Vi är glada över att vi fick lära känna Kåge i hans roll som trygg partiombudsman med förmåga att arbeta både med snabba och dagsaktuella frågor, likväl som de strategiskt långsiktiga. Personen Kåge var uppmuntrande, stöttande och vänlig.

Vi är mycket tacksamma för de fina insatser Kåge gjort för moderaterna. Han insåg att det grundläggande demokratiska arbetet har stor betydelse för förtroendet för ett parti.

Med tack från fyra förbundsordförande i Halland under den period Kåge verkade som partiombudsman i Halland

Carl Fredrik Graf

Gösta Bergenheim

Mats Eriksson

Michael Svensson

ANNONS