Åke Runemalm på en bild från 1950-talet, en dåtidens selfie tagen i hans föräldrahem i Sandslätt i Småland.
Åke Runemalm på en bild från 1950-talet, en dåtidens selfie tagen i hans föräldrahem i Sandslätt i Småland.

Minnesord över Åke Runemalm

Han var tullförvaltare fram till pensioneringen.

ANNONS
|

Tullförvaltaren Åke Runemalm har avlidit 98 år gammal. Hans närmaste är dottern Alexandra och svärsonen Tommy.

Åke var född i Dalarna men kom redan som barn med familjen till Småland. Han tog realexamen vid Samrealskolan i Mönsterås 1941 och teknisk studentexamen (ingenjörsexamen) vid Högre Tekniska Läroverket i Örebro 1946. Efter fullgjord värnplikt i Växjö kom Åke till tullverket och avlade där kammarskrivarexamen 1949. Han anställdes som extra ordinarie kammarskrivare i Stockholm samma år och kom därefter till Varberg 1952. Där befordrades han till förste kammarskrivare och tullkontrollör. l Varberg träffade han Gertrud Ekengren. De förlovade sig 1953 och gifte sig 1956.

ANNONS

Efter chefsutbildning kom Åke som tullförvaltare till tullkammaren i Falkenberg 1964. Där stannade han till 1975, då han utnämndes till tullförvaltare i Varberg. Vid tullkammaren i Varberg tjänstgjorde han till pensioneringen 1989.

1976 välkomnade Åke och Gertrud dottern Alexandra i familjen.

Som pensionär har Åke bland annat ägnat sig åt sina stora intressen historia, litteratur och musik. Han har även skött familjens hus.

Alexandra Runemalm

ANNONS