Jan Olof nilsson
Krönikör
Jan Olof nilsson Krönikör Bild: Ola Folkesson

Jan-Olof Nilsson: Vård- och fordonslinjen populäraste valet

Halland för 50 år sedan. 25-31/3 1973

ANNONS
|

Det är inget lätt val de ställs inför, våra högstadieungdomar. Plötsligt skall de välja bana här i livet. Och gymnasiet är fösta steget. Studierektor Hermansson på Tullbroskolan i Falkenberg berättar att man arbetat mycket hårt för att reda ut det här med könsrollstänkande, och i år har faktiskt några flickor från Tullbro valt den tekniska linjen. Nu är det förstås inte helt lätt att bryta gamla mönster och således konstaterar vi att den stora majoriteten av flickorna som sökt in på Falkenbergs Gymnasieskola ändå valt de humanistiska eller sociala linjerna medan pojkarna sökt sig till de tekniska och ekonomiska linjerna. Den som tänkt sig en framtid inom vården får se till att ha bra betyg i bagaget, då hela 38 sökanden konkurrerar om de 16 platserna på vårdlinjen. Även fordonslinjen är eftertraktad med 26 sökande till blott åtta platser.

ANNONS

Det var på tapeten redan i fjol, men sköts upp en tid. Nu är det ändå till slut tack och hej för postexpeditionen i Köinge. Den 31 mars låser man dörrarna och påföljande dag kommer de 500 hushållen inom Köinge postområde servas via lantbrevbärare. Samtidigt införs så kallad stadsbrevbäring inom Vessigebro samhälle. Således kommer posten framgent att levereras till brevlåda vid tomtgränsen. Tidigare har man fått hämta posten i fack på expeditionen eller placera postlådorna i grupp utmed lantbrevbäringslinjerna.

Vi räknar oss nog som mopedmästare lite till mans, även om just vi som kör Puch Dakota har större fog för det. Men bara en kan bli hela Sveriges mopedmästare. Nu drar den landsomfattande tävlingen igång igen. Det började i blygsam skala, men efter sex år har det utvecklats till ett jättearrangemang. Arrangörerna har samlat en stor tävlingsstab och hyrt in åtta bussar som kommer att köras land och rike runt till 550 platser och 200 skolor innan det blir dags för den stora finalen. Monark Crescent är en av arrangörerna – tillsammans med NTF, MHF och Trafiksäkerhetsverket – så det kommer kanske inte som någon överraskning om vi avslöjar att denna kommer att äga rum i Varberg. Tävlingen har både en teoretisk del och en körteknisk del med utmanande manöverprov, så det är inte bara att gasa.

ANNONS

Varbergs välkända ångbogserare, ”Klåback”, har nu till slut gjort sitt i stadens hamn. ”Klåback” byggdes 1919, och tjänstgjorde under sitt dåvarande namn, ”Sprängaren”, som minutläggare, minsvepare, isbrytare och bogserare i farvattnen kring Stockholm. Och det är dit trotjänaren nu återvänder efter väl utfört arbete i Varberg. Hamnen får nu klara sig utan bogserare, åtminstone en tid. Kniper det kommer man dock att anlita Röda Bolaget i Göteborg.

ANNONS