Jan Olof nilsson
Krönikör
Jan Olof nilsson Krönikör Bild: Ola Folkesson

Jan-Olof Nilsson: Varbergshandbollen återuppstår med ny klubb

Halland för 50 år sedan. 8-14/4 1973.

ANNONS
LocationHalland||

Varbergs Bois beslut härförleden om att lägga ner handbollssektionen må ha kommit som en chock för en del, men redan från dag ett fanns intentionen att starta en ny klubb. Det har visserligen tagit lite längre tid än planerat, men i veckan blir det hela verklighet. Ordförande i den nya klubben blir som väntat Åke Gabrielsson, som innehade samma position i Bois handbollssektion. Allt går mycket smidigt och det enda som vållar lite debatt är namnvalet. Några menar att det inte nödvändigtvis måste vara ett geografiskt platsbundet namn och för fram Falkenbergsklubbarna Orion och Örnen som exempel på klubbar som valt en annan väg. Till slut blir det ändå det kanske inte lika sexiga, men trygga, HK Varberg. Årsavgiften bestäms till tio kr för seniorer medan juniorerna kommer undan med hälften.

ANNONS

Från Vattenfall meddelas att sprängningsarbetena för aggregat 3 på Ringhals kärnkraftverk faktiskt gått snabbare än beräknat. Vattenfall kommer därför att behöva anställa 200 byggjobbare å det snaraste. Rekryteringsarbetet kommer att starta redan under innevarande månad, heter det.

Oron bland Falkenbergs köpmän har ökat på sistone, vilket märks under cityföreningarnas gemensamma möte nu i veckan. Dels bekymrar man sig över den nya trafikledsplanen som föreslår att Storgatan stängs av från och med nästa år och förvandlas till en gågata på sträckan mellan Brogatan och Köpmansgatan. Försök i denna riktning har gjorts förut, men snabbt avbrutits då butikerna längs gatan tappade i omsättning. Samtidigt som man planerar för minskad biltrafik i Falkenbergs centrum sägs det att det blivande Wesselsvaruhuset i gamla Pellyfabriken kommer att få hela 600 parkeringsplatser till sitt förfogande. Onekligen något fler än de noll platser som är tänkta för gamla Storgatan. Utbyggnaden av Lassarettsvägen till Wessels ger också konkurrensfördelar åt nykomlingen, menar man.

Och så har vi fått rykande färsk statistik gällande de manliga respektive kvinnliga industriarbetarlönerna i Halland. Och om någon till äventyrs tror att det blivit mer jämställt på sistone får ni tänka om. Således konstaterar vi att inom tillverkningsindustrin ligger den manliga medellönen på 15:25 medan kvinnorna får hålla tillgodo med 12:58. Vi märker även stora skillnader mellan regionerna. Motsvarande siffror för Stockholm är exempelvis 17:49 för män respektive 14:03 för kvinnor. Lägst lön har männen på Gotland och kvinnorna i Älvsborgs län.

ANNONS
ANNONS