Jan-Olof Nilsson: Tuff-Tuff-Tåg i kamp om kunderna

Halland för 50 år sedan. 18-24/5 1974.

ANNONS
LocationHalland|

Överklaganden, trafiktekniska hinder och diverse annan problematik försenade byggstarten av det sedan länge planerade Köpmännens Hus i kvarteret Kronan i Falkenberg. Under tiden hann, som bekant, ett helt annat varuhus se dagens ljus uppe vid Klockaregatan. Nu arbetas det dock för fullt för att spara in den förlorade tiden, och om allt går som det är tänkt blir första etappen invigningsklar till midsommar. Lokalerna omfattare en yta om hela 3 700 kvm, varav 1300 kvm är avsatt för ICA:s nya livsmedelshall. Övriga butiker som är tänkta att hyra in sig i Köpmännens Hus hoppas man kommer igång framåt hösten.

Ja, kampen om kunderna är min själ hård i ätrastaden och alla medel tycks tillåtna. Nyetablerade Wessels på Falkcentrum vänder sig till de yngsta och har därför ordnat med ett så kallat ”Tuff-Tuff-Tåg som kör omkring på den gigantiska parkeringen dagarna i ända, eller åtminstone fredag, lördag och söndag. Till ”glad och sprittande musik”, som det heter. Vidare erbjuder man en jättelik trädgårdsgunga i stålrör med dubbelgungor, trapets och romerska ringar för 198:85. Billigt kan tyckas. Ändå mer än vad som ryms i en spargris, varför det nog blir mamma och pappa som får stå för betalningen. Vad blir nästa påfund, undrar man… En egen studsmatta månne?

ANNONS

På tal om spargrisar larmas det om brist på mynt, framför allt på tioöringar. I kiosker, varuhus banker… ja det är samma visa överallt. Varuhuschef Affe Gustavsson på EPA i Falkenberg berättar att man tvingats reservera tioöringarna för de automatiska myntutkastarna och att man således istället ger två femöringar tillbaka i kassorna. På Domus har man gått ett steg längre och helt enkelt stängt de automatiska myntutkastarna och dragit in tioöringarna. Ingen tycks riktigt veta vad det beror på, men en del skyller på den nya momsen medan andra hävdar att de nya tidningspriserna gjort tioöringarna oumbärliga för kioskägarna. En tredje teori går ut på att kunderna är för lata att räkna sina småmynt och pytsar ut vilken sedel som helst för att slippa omaket.

Vi avslutar på samma tema och konstaterar att många nu står i begrepp att tjäna sina första slantar. Det är med andra ord inte enbart sommarlovet som står för dörren utan även sommarjobben! Sonja Henningsson på Arbetsförmedlingen i Varberg berättar att de populäraste sommarjobben i sommarstaden Varberg är affärsanställningar, men att städjobben dominerar på ferielistan. Vad gäller lönerna förklarar Lage Fogelström på Handels att en 16 åring bör få en lön på ca sju kronor i timmen.

ANNONS
ANNONS