Jan-Olof Nilsson: Tonårsbekymmer och begynnande oljekris

Halland för 50 år sedan. 28/10 – 3/11 1973.

ANNONS
|

I samband med måndagskvällens hårda väder får danska fraktfartyget ”Dina” maskinfel och driver rakt upp på den södra vågbrytaren i inloppet till Falkenbergs hamn där hon springer läck och blir stående. När sedan all elektricitet förloras och ”Dina” visar tecken på att börja sjunka beordras besättningen lämna fartyget. Räddningsoperationen blir dramatisk, då den hårda blåsten förhindrar lotsbåten att gå upp jämsides med haveristen. Istället tvingas man sätta gummiflotten i sjön, och efter ett antal turer lyckas räddningsmanskapet få alla åtta besättningsmän i säkerhet. Påföljande dag kan dykare gå ner och det konstateras då att fartyget har fått omfattande skador och måste tätas provisoriskt innan man kan ge sig på att försöka dra henne loss.

ANNONS

Det danska fartyget har i och för sig läckt ut en mindre mängd olja ute vid vågbrytaren, men någon riktig oljetanker har inte setts till i hamnen på ett tag. Kriget i Mellanöstern har nämligen fått konsekvenser även här på våra breddgrader, om så bara i form stigande bensin- och oljepriser och en begynnande hamstring. K G Johansson på Wijklunds Bränsle i Falkenberg förklarar att man inte kommer att hindra villaägarna att få sina tankar fyllda ända upp till tusenliterstrecket, som är den gängse maxgränsen. Något småduttande vill man dock inte befatta sig med. ”Det blir kalla handen från chaufförerna om det är fråga om att fylla oljefat, dunkar och andra förvaringskärl”, förklarar Johansson. Bengt Appelgren på Varbergs Kol & Koks berättar å sin sida att man kör dygnet runt nu och att leveranstiderna ut till kunderna kan uppgå till tre veckor. Några nya kunder kommer man inte längre att ta emot. Det hinns helt enkelt inte med, förtydligar Bengt Appelgren.

”Kungen! Du är ung och förstår våra problem. Här i Falkenberg vill de inte hjälpa oss. Vi tycker att kommunen skall se till att ungdomarna skall ha någonstans att ta vägen… hoppas att du håller med oss om detta. Vi är mycket tacksamma i förväg” Ja, så står det i ett brev som en grupp ungdomar i ätrastaden nyligen skickade till den nytillträdde kungen. Ett kort och kärnfullt ”Kungen, Stockholms slott” räckte uppenbarligen alldeles utmärkt som adress, för nu har de fått svar av kungens egen handsekreterare, C F Palmstierna, som bekräftar att brevet nått fram och att han vidarebefordrat ärendet till länsstyrelsen med tillägget: ”Överlämnas på H M Konungens uppdrag för handläggande.” Vad man vill ha är alltså en lokal att hålla till i om kvällarna, mer specifikt en lokal för de ungdomar som inte gillar vara sig sport eller föreningsliv och ännu inte nått upp till den magiska 18-årsgränsen som beviljar inträde på uteställen. Att ärendet verkligen behandlas vågar vi nog lova, för vem skulle våga trotsa en kung, om än en nytillträdd och väldigt ung kung.

ANNONS
ANNONS