Jan-Olof Nilsson: Korvstrid, folkölshot och betalt tv-tittande

Halland för 50 år sedan. 21 – 27/10 1973.

ANNONS
LocationHalland|
|

Just som Falkens Bryggeri AB invigt nya lagerlokaler i både Kungsbacka och Landskrona samt planerat en 10-miljonersutbyggnad i Falkenberg efter nyåret läcker nyheten ut från den statliga alkoholpolitiska utredningen, att denna kommer att föreslå att mellanölet ersätts med ett så kallat folköl med avsevärt lägre alkoholstyrka! Nu kommer det knappast att ske i morgon, men uppgiften får nog ändå sägas slå ner som en bomb i Falkenberg. Och direktör Skantze på Falken skräder inte orden: ”Förslaget är en omyndighetsförklaring av hela svenska folket”, heter det. Skantze menar vidare att Falkens bryggeri är särskilt utsatt, då hela 75 procent av produktionen baseras på mellanölet. Falkens ledning befarar nu att man tvingas lägga den stora utbyggnaden i Falkenberg på is och att det till och med kan bli tal om friställningar av personal. Många menar att ungdomsfylleriet ökat under de snart åtta år som mellanölet funnits i butikerna, och att ett svagare så kallat folköl därför är befogat av folkhälsoskäl, men Skantze hävdar att ett förbud bara skulle leda till att folk dricker mer vin och sprit. Hur som helst lär det dröja innan det blir verklighet.

ANNONS

Och så har det blåst upp till korvstrid i Falkenberg. Nyligen har, som bekant, både Linds tobaksaffär och gamla Järnvägshotellet på Stationsgatan rivits, och nu tycks kommunledningen vara ute efter Gösta Dahlöfs korvkiosk i Badhusparken, då man vill ha händerna fria inför en eventuell trafikomläggning i området. Mången nattflanör har genom åren stannat till för en tjock med mos eller bröd, kanske efter en kväll på Grands eller Bratts dansgolv. Kontraktet sades upp redan den första oktober, men Gösta Dahlöf ger inte upp så lätt utan hävdar att då han betalt sin hyra i god tid har även arrendet förlängts. Korvkommersen fortsätter därför som om ingenting hänt och än är nog inte sista ordet sagt. Korv-ärendet har nu bollats vidare till länsstyrelsen.

Ja, det blåser min själ i ätrastaden just nu. Och alldeles särskilt mycket blåser det i maktens vindlande korridorer i stadshuset. För som om inte korvstriden vore nog, har det läckt ut att kommunledningen gav personalen möjlighet att följa tv-sändningen av den nyligen avlidne kung Gustaf Adolfs begravning på betalt arbetstid. Frågan folk ställer sig nu är om man är mer rojalistiska i Falkenberg än annorstädes. Falkenberg kommunledning sägs nämligen ha varit ensamma i landet om beslutet. Hade det gällt fotboll så hade man väl kunnat acceptera det, om ni frågar mig…

ANNONS

ANNONS