Jan-Olof Nilsson: Katten skiter nog helt enkelt i det

Halland för 50 år sedan. 3-9/2 1974.

ANNONS
LocationHalland|

Hund- och kattägarna i Varberg har fått en kraftfull erinran angående djurhållningen i staden. Fortsätter de små liven att gödsla bostadsområden, gångbanor och gemensamma parkytor efter eget behag tvingas myndigheterna ingripa, heter det. I allvarliga fall kan det rentav bli tal om konfiskering av både Voffsingen och lilla Tussan. Problemet är förvisso inte nytt, men aktualiserades av att hälsovårdsnämnden i höstas bollade över ett intressant förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott om att man borde testa ett nytt grepp och helt enkelt köpa in ett större antal plastpåsar av lämplig storlek och komplettera med en liten papp-spade för upptagande av hund- och kattfekalier. Ärendet hamnade så småningom hos drätselkontoret, som bland annat handhar den kommunala hundskatten och därmed torde ha viss koll på särskilda riskområden och dylikt. Än har vi inte sett några påtagliga resultat, men även den klyftigaste jycke kan förstås få problem med att lära husse och matte använda påsen på rätt sätt. Och katten skiter väl helt enkelt i det.

ANNONS

Byggnadsnämnden har nu sagt ja till en omfattande utbyggnad av Scandinavian Glasfibers stora anläggning på Södra Åstranden i Falkenberg. Fabriken är redan Falkenbergs största arbetsplats med 470 anställda och nu aviseras om ytterligare 50 nyanställningar. Tillbyggnaden omfattar ett område om 85 x 65 m åt Tegelbruket till och kommer även att innehålla personalvårdande utrymmen som motionshall och klubbrum. Planerna sträcker sig dock mycket längre än så. Under den kommande tioårsperioden räknar man med flera större utbyggnader och en fördubblad arbetsstyrka, förklarar direktör Georg Andersson.

Ett annat nybyggnadsprojekt i Ätrastaden som just presenterats är baptist- och missionsförsamlingens nya kyrka. Kyrkan skall byggas i anslutning till Villa Terra och blir med sitt moderna formspråk ett riktmärke vid Halmstadsvägens början, eller slut om man så vill. Församlingen börjar bli trångbodd, men i den nya kyrkan blir det gott om plats. Ja, hela 250 personer skall kunna samlas där samtidigt, är det tänkt. Det här är det andra kyrkbygget i Falkenberg på kort tid. Det är ju inte länge sedan Hertingkyrkan såg dagens ljus.

För alla vinterbadare kan berättas att fiskhandlare Per-Arne Korshag i Falkenberg just fått in en ål som fångats utanför Hallandskusten. Inget konstigt med det, frånsett då att just den här krabaten är drygt en och en halv meter lång, tjock som ett lår och väger osannolika 12 kilo. Det kan röra sig om något slags rekord. År 1951 sägs det ha fångats en ål på 10 kilo utanför Hallandskusten, men den här är alltså större. Bara så ni vet.

ANNONS
ANNONS