Anita Nyman: Det är inte bara fler händer som behövs i vården

Jag misstänker att det är patriarkatet som har varit framme och skapat uttrycket.