Jan-Olof Nilsson: Bättre rening och färre utsläpp i Viskan

Halland för 50 år sedan. 6-12/4 1974

ANNONS
LocationHalland|

Trottoarerna som leder till Falkenbergs systembolag på Köpmansgatan är förstås väl upptrampade, men även gamla vanor måste brytas ibland. Således konstaterar vi att Systembolaget kommer att flytta till Stortorget inom en inte alltför avlägsen framtid. I veckan startar ombyggnaden av torget, och i samband med detta kommer nya och ändamålsenliga lokaler för Systembolaget att byggas i anslutning till Domusvaruhuset.

Efter att Statens institution för folkhälsan påträffade stora halter av Dildrin i fisk fångad långt ut i Klosterfjorden förbjöds allt fiske av gädda och abborre från Ålgårdsbron i Borås till Viskans mynning. Dildrin användes flitigt som blekmedel inom textilindustrin, varför misstankarna riktades i denna riktning. Efter tillkomsten av kommunala reningsverk och förbättrad rening inom industrin har emellertid halterna nu sjunkit markant, varför svartlistningen nu äntligen kan upphävas.

ANNONS

Falkenberg har fått en ny ordningsstadga. Bland de 27 paragraferna noterar vi särskilt en i vilken det slås fast att alla cyklar som brukas regelbundet i Falkenberg skall vara försedda med en skylt av metall som tydligt anger ägarens namn och adress. Skylten skall fästas på en väl synlig och lättillgänglig plats, heter det, och det åligger såväl ägare som brukare att tillse att föreskriften åtföljs. Hur skulle det annars se ut, liksom… rena anarkin!

På tal om cyklar, så visar den organiserade motionscyklingen i Halland inga tecken på att tappa i popularitet. Varje stad, by och förening med självaktning är med på noterna… eller kanske snarare tramporna. När säsongen nu drar igång på allvar igen efter vinteruppehållet kommer inte mindre än 550 cyklister till start enbart på Påskberget, där den så kallade ”Skultarundan” går av stapeln i regi av Varbergskorpen, MCB och HN. Som vanligt blir det kontrollstation med frågesport längs vägen. Det är sedan gammalt. Och förstapriset är, som sig bör, en cykel.

Detaljprojekteringen av Vinbergs idrottshall har nu påbörjats och framåt hösten är det tänkt att även själva byggnadsarbetet skall vara i full gång. Enligt planen blir det en hall med internationella mått vilket möjliggör handbollspel i den högsta serien. Tyvärr är ju handbollen på tillbakagång i Falkenbergsområdet och högsta serien framstår väl mest som en hägring i fjärran. Men ändå, möjligheten finns. Hallen, som skall stå klar nästa år, är kostnadsberäknad till en milj kr. Till det kommer kostnader för en eventuell luftgevärsbana.

ANNONS
ANNONS