Jan Olof nilssonKrönikör
Jan Olof nilssonKrönikör Bild: Ola Folkesson

Halland för 50 år sedan 28/11 – 4/12 1970

Efter 74 år går en av Falkenbergs mest ärevördiga och traditionsbundna institutioner i graven, sörjd och saknad av både människa och fågel.

ANNONS
|

Vi syftar nämligen på Planteringssällskapet Småfåglarnas Vänner, bildad i november 1896. Inte minst under dess tidiga år spelade sällskapet en betydande roll för staden och dess omgivningars förskönande med nya och omfattande planteringar på en hel rad platser. Sakta men säkert förvandlades vindpinat landskap till på sina håll en riktig parkidyll, till gagn för både människa och… ja, en och annan småfågel får man förmoda. I samband med sällskapets upplösande konstateras att dess nuvarande tillgångar uppgår till 13 285 kr samt ytterligare 31 376 kr i Anna Tjäderbergs (passande efternamn) Särskilda Fågelfond. Tjäderbergs fonderade tillgångar skall även fortsättningsvis nyttjas för vinterutfordring av fåglar i Falkenberg.

ANNONS

Lagom till julruschen står Varbergs senaste tillskott inom livsmedelshanteringen klar att tas i bruk. Vi syftar förstås på Sörsehallen, som invigs nu i veckan. Det rör sig om en toppmodern livsmedelshall om 700 kvm, och bakom satsningen står innehavaren Olle Assarsson, tidigare produktionschef på MHS i Varberg. I direkt anslutning finns även kiosk, damfrisering, cafeteria, gatukök och ett 70-tal tillhörande parkeringsplatser. Och så förstås ett litet torg där man planerar för olika verksamheter. I och med detta kan man med fog konstatera att Sörseområdet fått ett eget centrum. Dagen till ära lockar Sörsehallen med räkor för blott 1.45 per hg. Kundvagn finns för den som vill köpa riktigt mycket, och i annonsen noterar vi att Sörsehallens ledning finner särskild anledning att påpeka att kundvagnen alltså kan tas med ända ut till bilen! Så nu vet ni det!

Den nyinrättade årliga utmärkelsen ”Årets Svenska Idrottskomet” landar, som sig bör, i Falkenberg. Eller mer exakt hemma hos bordtennisspelaren ”Mini” Stellan Bengtsson som gått från klarhet till klarhet under året. Med utmärkelsen följer både medalj och prissumma, men Stellan själv har inte tid att ta emot den just nu, då han spelar landskamp i Trollhättan och är fullt upptagen med att besegra en kines med det inte helt okända namnet Tse Tung. Med tanke på Stellans utveckling undrar man lite till mans vad år 1971 skall bära med sig.

ANNONS

Munkagårdsområdet i Tvååker står inför en kraftig expansion. I dagsläget är två industrier etablerade på området, Nylanders Mekaniska och Bengtssons Plåtslageri, men tanken är att det här skall bli Tvååkers framtida industriområde. Och utvecklingen går snabbt. Redan till kommande sammanträde har kommunfullmäktige att ta ställning till framställningar om tomtinköp från inte mindre än fyra olika företag.

ANNONS