Charlie kämpar för dem som ”inte kan skärpa sig”

Livet går upp och ner för Charlie Tilljander, hjärnkollsambassadören och en av de drivande i det sociala företaget Knopster i Falkenberg. Men hon är stolt.