Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Radiodoktorn. Skoldoktorn och stadsläkaren Lars Söhrman var med och startade Varbergs Radioklubb i april 1925 och deltog i Varbergs rundradios verksamhet till 1940-talet

Radioamatörerna i Varberg 1925

1925 är ett märkesår för svenska folket. Det var då vi fick in radion i våra hem och kunde följa världshändelserna och även vad som hände här hemma.

Jämsides med radions intåg i vårt land bildades Varbergs Radioklubb av några alerta och intresserade Varbergsbor. Det var i april 1925, och till ordförande i interimstyrelsen utsågs ingenjör Gustaf af Jochnick. Övriga ledamöter var överingenjör Gunnar Delling, överstelöjtnant G.W.E. Svedenborg, direktör Gösta Bolander, doktor Lars Söhrman samt ingenjörerna Tor Mårtensson och Einar Barre.

Enligt stadgarna skulle klubbens ändamål vara ”att bygga och sedermera underhålla en sändarestation för trådlös telefoni och telegrafi i Varberg, samla radiointresserade för utbyten av erfarenheter och rön, att genom föredrag, diskussioner och demonstrationer samt experiment, sprida och utvidga kännedomen om radio samt verka för att radions stora möjligheter i kulturella och pedagogiska syften utnyttjades”.

Av klubbens första styrelseledamöter kvarstod till 1946 Lars Söhrman och Einar Barre, medan på övriga platser styrelsen på grund av dödsfall kompletterats med andra: konsul Donald Jobson, hovjuvelerare John Victorin, bankdirektör Knut Olow och tandläkare Curt Mellqvist.

Ett tillstånd för att i staden sätta upp och använda en sändareanläggning hade redan anskaffats av Einar Barre, och erhöll senare också ett sådant för klubben. Vid en kampanj för medlemsvärvning – årsavgift 5:25 – anslöt sig 237, och 1927 var man uppe i 545 medlemmar. Efter en penninginsamling med hjälp av både radion och pressen hade man en kassa på 4 643 kronor. Med ett tillskott från Varbergs stad på 2 000 kronor kunde nu klubben göra sig skuldfri.

Varbergs Rundradio kom ganska snart att uppmärksammas i rikssammanhang och var jämte Falun de enda lokala stationerna i landet. Sändningarna började i regel klockan 18-19 och pågick till 22-22:30. Efter att ha börjat verksamheten i Yngeredsfors Kraft AB:s ångreservstations lokaler på Hamnvägen med en provisorisk, men fullt brukbar sändare flyttade man sedan till Stadshuset vid torget, varifrån de första lokala programmen sändes. Nästa flyttning gick till Tullhusets vindsvåning, där man 1931 fick betydligt större utrymme.

Telegrafstyrelsen började nu intressera sig för Varbergs Rundradio. I den mån ledningar kunde ställas till förfogande skulle stationen få disponera dessa för en sändningstid av 15 timmar i veckan samt för all sändningstid sön- och helgdagar. Tiden utökades sedan successivt och omfattade i början av 40-talet hela riksprogrammet.

Första framträdandet i riksprogrammet ägde rum 28 december 1926 med ett invigningsprogram. I en historik för åren 1926 -1945 framgår att flera Varbergsbor medverkat med föredrag. Sålunda kan bland andra nämnas museiintendent Albert Sandklef, redaktörerna J A Henriksson och Rudolf Lindfors, folkskollärare Gunnar Engström samt riksdagsman Sven Larsson.

1937 intervjuade konsul Donald Jobson kyrkoherde Ernst Sjöblom om hans resa i Afrika och vidare ingick i riksprogrammet afton- gudstjänster av kyrkoherde Gustaf Grände i Tvååker samt gudstjänster från Varbergs kyrka.

Doktor Lars Söhrman deltog i Varbergs Rundradios verksamhet från starten 1925 till 1946.

Bild: Ronald Johanssons samling
Bild: Ronald Johanssons samling