Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Minnesord - Sven-Ivar Jögård

Sven-Ivar Jögård avled den 2 december i sitt hem i Varberg, två dagar efter sin 75-årsdag.

Om jag skulle välja en person som betytt särskilt mycket för Varbergs kommun så är det Sven-Ivar. Han började sin bana i Varbergs kommun som drätselkamrer den 1 januari 1973, blev budgetkamrer den 1 december 1975 och ekonomichef den 1 maj 1985. En befattning han innehade fram till 2009, då han fyllde 65 år. Även efter det arbetade han vidare med kommunens ekonomi i andra funktioner till och med mars 2012.

Sven-Ivar hade nästan en unik lång period som ekonomichef. Han kom att bli delaktig i arbetet med närmare 40 kommunala budgetar och förvärvade djupgående insikter om kommunens olika verksamheter och dess ekonomiska förutsättningar.

Många av oss förtroendevalda har fått sina kunskaper om de ibland komplicerade kommunalekonomiska och nationalekonomiska sambanden genom Sven-Ivars pedagogiska föredragningar. Under den långa tiden som ekonomichef växlade konjunkturer och ekonomiska förutsättningar men Sven-Ivar kunde alltid se lösningar på uppkomna problem och var alltid ett ovärderligt stöd för kommunledningen, både förtroendevalda och tjänstemän.

Jag blev politiskt aktiv samma år som Sven-Ivar blev ekonomichef och lärde tidigt känna honom och under mina tolv år som kommunstyrelsens ordförande var han ett viktigt bollplank i väsentliga frågor för kommunen. Sven-Ivar hade stora och breda kunskaper om hur samhället fungerade, han hade stor arbetskapacitet och var i vid bemärkelse genuint intresserad av kommunen och dess utveckling.

Han var i över 30 år VD i kommunens fastighetsbolag, som under ganska lång tid bara bestod av honom själv och någon enstaka medarbetare. Bolaget kom under hans ledning att bli ett verktyg i kommunens verktygslåda som många gånger effektivt kunde lösa problem som annars kunde vara svårlösta.

Även om Sven-Ivar ibland var återhållsam med trycksvärta, inte mer än vad som behövdes, när det gäller kommunala spörsmål berodde det inte på brist på förmåga. Han odlade kulturella intressen och har varit medförfattare till flera böcker om Varberg och dess fastigheter.

Sven-Ivar hade en bakgrund som friidrottare, ett intresse som följde honom hela livet.

Han var bland annat engagerad i Varbergs GIF och medverkade till att förbättra förutsättningarna för skidåkningen i Åkulla. Trots ett fysiskt och intellektuellt aktivt liv förmörkades Sven-Ivars senare år av återkommande sjukdomar som till sist ändade hans liv alldeles för tidigt.

Vi är många som med glädje, respekt och saknad minns den person Sven-Ivar Jögård var och för allt engagemang han visade för Varberg och dess invånare. Hans närmast sörjande är hustrun Agneta, barn och barnbarn.

Gösta Bergenheim, kommunfullmäktiges ordförande