Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Minnesord över Kurt Olofsson

Förre länsskolpsykologen Kurt Olofsson har avlidit, han blev 84 år. Kurt var Falkenbergs förste skolpsykolog och kom till Falkenberg redan 1969.

Han hade sitt första arbetsrum i Villa Terra i anslutning till Tullbroskolan, där jag då arbetade som skolledare. Vi samarbetade sedan under många år inom Falkenbergs skolväsende.

När jag så småningom lämnade det kommunala skolväsendet och började arbeta på länsskolnämnden i Halmstad blev vi på nytt arbetskamrater och kolleger då Kurt blev länsskolpsykolog. Eftersom vi båda bodde i Falkenberg var det dessutom praktiskt att vi samåkte till jobbet, och det gjorde vi regelbundet och körde bil i stort sett varannan dag under större delen av åttiotalet.

Kurt var en god kamrat och passade väl in i vårt arbetslag på länsskolnämnden. Särskilt minns jag med glädje våra diskussioner om stort och smått under våra gemensamma bilfärder.

Jag vill mena att vi lärde känna varandra ganska väl både i jobbet och under de gemensamma bilfärderna. Jag hade största respekt för Kurts gedigna fackkunskaper. Arbetet som länsskolpsykolog innebar bland annat att han hade ansvar för fortbildning av länets skolpsykologer.

Hans kunskaper och erfarenheter som psykolog var mycket värdefulla de gånger länsskolnämnden skulle handlägga elevärenden, som ofta kunde vara både komplicerade och känsloladdade. Hans skarpa intellekt och goda stilistiska förmåga var en stor tillgång.

När länsskolnämnderna för snart trettio år sedan upphörde skildes våra vägar yrkesmässigt, Kurt fick jobb som psykolog i Karlskoga och jag själv hamnade inom Skolverket, och under de senaste åren var våra kontakter mycket sporadiska även om vi bodde i samma stad.

Kurt var mycket intresserad av samhällsfrågor och skrev ofta insändare i Hallands Nyheter som jag alltid läste. Ibland höll jag med, men kanske inte alltid, men däremot var det alltid ett nöje att ta del av Kurts formuleringskonst och förmåga att framföra sina åsikter. Det kommer att bli tomt utan honom.

Jan Janson

F d länsskolinspektör