Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Minnesord över Inga-Britt Rosengren

Mångårig medarbetare på ABF.

Inga-Britt Rosengren, Falkenberg, mångårig medarbetare på ABF Göteborg, har hastigt avlidit i en ålder av 76 år. Närmast anhöriga är maken Gösta och dottern Lotta med familj.

Inga-Britt var född i Ljungby i Småland. Familjen flyttade till Göteborg i början av 1950-talet och bosatte sig i stadsdelen Haga. Några år senare när Kortedala stod färdigt för inflyttning blev det ett nytt uppbrott, nu till ett småhus i Kortedala. Inga-Britt hade lätt för sig i skolan. Från folkskolan sökte hon sig till Burgårdens samrealskola. Efter avslutad skolgång gav hon sig direkt ut i arbetslivet.

Inga-Britt blev tidigt politiskt medveten. Det var diskussionerna hemma med pappa Oskar som påverkade henne. Det formade henne till en debattglad person som gärna ville vända och vrida på argumenten. Det krävdes en skicklig debattör och slagkraftiga resonemang för att övertyga Inga-Britt.

Till ABF kom Inga-Britt i slutet av 1960-talet. Tillfälliga expeditioner sattes upp för att ta emot anmälningar till studiecirklar. Inga-Britt sökte och fick ta ansvar för ABF:s expedition i Kortedala. Från sin tillfälliga anställning blev hon snabbt rekryterad till en fast anställning på huvudexpeditionen. Hon förblev ABF och arbetarrörelsen trogen under hela sitt verksamma liv.

En av Inga-Britts främsta insatser inom ABF Göteborg var att ta ansvar för Göteborgs Arbetares Folkhögskola (GAF) och att utveckla folkbildningen. Hennes arbete inom den regionala folkbildningsverksamheten i ABF var betydande. Hon hade ett stort intresse för vuxenpedagogik. Under en period studerade hon vuxenpedagogik på deltid vid Göteborgs Universitet. Hon var mångsidig och hennes arbetskapacitet kom till nytta inom en rad olika områden hos ABF.

Centrum för arbetarkultur, en samarbetsorganisation mellan arbetarrörelsen i Göteborg och Göteborgs Universitet, hade under ett antal år ett samarbete till vilket Inga-Britt i hög grad bidrog. Ett annat område som fångade hennes intresse var demokratifrågor och internationellt solidaritetsarbete. Det ledde till att hon engagerades i ett demokratiprojekt i Bosnien.

Efter maken Göstas pensionering bosatte de sig i en nybyggd, havsnära villa i Falkenberg. Promenader och cykelturer var något som de bägge kom att uppskatta. Hon var verksam ända in i det sista som kassör för GAF. Hennes insats gav många möjlighet till ett fackligt eller politiskt engagemang.

För ABF Göteborg

Arne Hasselgren

fd chef ABF Göteborg