Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mathilda Ranch fångade de flesta Varbergsmotiven

Att dagens återblick handlar om fotografen Mathilda Ranch i Varberg beror på två anledningar. För det första fann jag en annons i Tidningen Halland av den 18 april 1908, och för det andra har jag hittat ett kvitto som är ännu äldre än tidningen, daterat den 7 mars 1905, och som efterlämnats av en släkting.

En gemensam nämnare för dem båda är fotografen Mathilda Ranch med huvudsäte i Varberg.

Annonsen har följande lydelse:”

Min Fotografiska Atelier i Slöinge öppnas för året Lördagen den 25 April och hålles sedan öppen hvarje lördag kl. 11 – 5 em. till den 1:ste November. Endast förstklassiga fotografier utlämnas! Gamla fotografier förnyas! Förstoringar och ramar till billigaste priser.( Ej att förväxlas med s.k. Godtköpsförstoringar).

Varberg i April 1908, Mathilda Ranch.”

Filialen drev hon jämsides med ateljén i Varberg. Men hon hade dessutom filialer både i Kungsbacka och Horred.

Vem var då denna fantastiska Varbergskvinna som kunde hävda sig i dåtidens mansdominerande samhälle?

Förste antikvarie Henrik Jern beskriver henne så här i boken ”Känt och okänt om Varberg”, som jag för övrigt redigerat, och som gavs ut av CAL-förlaget 1989: ”Nästan alla Varbergsbor har en aning om vem fotografen Mathilda Ranch var. Det är genom Mathilda Ranchs många och bra fotografier som vi minns årtiondena kring sekelskiftets Varberg.

Men människan bakom fotografen är väldigt svårt att få någon information om. Det är beklagligt med tanke på att hennes roll som yrkesverksam kvinna med framgång i ett mansdominerat samhälle är märklig och värd att uppmärksammas.”

Mathilda Ranch föddes 1860 i Köpenhamn. Hon förblev ogift. Hennes fader var fotografen och ingenjören Wilhelm Ranch (avliden 1906). Familjen flyttade först från Danmark till Göteborg, varefter de bosatte sig i Varberg 1871. Här satte fadern upp en fotoateljé i ett numera rivet hus vid Prästgatan i kvarteret Bagaren.

1872 utfördes en omfattande ombyggnad av huset, just för att rymma ateljén. Denna övertogs av Mathilda 1882. Sin utbildning hade hon delvis fått i Göteborg. Hon vann snart ett stort anseende som en synnerligen skicklig fotograf.

För eftervärlden är det speciellt det rika topografiska bildmaterialet för vykort som är värdefullt. Till att börja med lät hon tryckta sina vykort i Tyskland, det vanliga för tiden. På 1910-talet anlitade hon Svenska Litografiska AB i Stockholm.

Vid Hantverks - och Industriutställningen i Varberg 1924 erhöll hon silvermedalj och hederspris för fotografiska arbeten. 1923 drog Mathilda Ranch sig tillbaka från sin fotografiska verksamhet. Ateljén överlät hon till fotografen Evald Ernwald.

Mathilda Ranch avled i Varberg 1938. Bakom yrkesmänniskan ger en samtida tidningsnotis denna bild av Mathilda Ranch: I vida kretsar har hon också blivit högt värderad som en angenäm sällskapsmänniska, alltid glad och vänlig med ett soligt, fridsällt sinne.”

Mathilda Ranch, som förblev ogift, vilar i familjegraven på S:t Jörgens kyrkogård.

Hallands Kulturhistoriska Museum i Varberg lär ha cirka 5 000 glasplåtar med Varbergsmotiv, men även Bröderna Carlssons Botryckeri AB lyckades komma över ett antal plåtar av dessa unika Varbergsbilder. Dessa fick också Varbergs Lions Club glädje av när de började sälja sina ”Julfemmor” på 1980-talet. Fyra olika motiv trycktes upp varje år och korten gav också vinstmöjligheter. Eftersom denna Lionaktivitet pågick i flera år, är jag övertygad om att Mathilda Ranchs bilder finns i många Varbergshem tack vare ”Julfemman”.

Hallands Kulturhistoriska Museum i Varberg gav 2006 ut boken ” Fröken MATHILDA RANCH – fotograf ”- med text av Anna-Lena Nilsson och rikt illustrerad med Mathilda Ranchs egna bilder.