Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Jan-Olof Nilsson: Fyllefyllning och öringransonering på gång

Halland för 50 år sedan 15-21/5 1971.

Detta är en personligt skriven text och ingen nyhetsartikel.

Fyra kommuner längs västkusten var med i diskussionen, men till slut stod det mellan Halmstad och Falkenberg. I veckan sållas även Halmstad bort och direktionen för Vin och Spritcentralen föreslår således styrelsen att den nya, sedan länge planerade, spritfabriken byggs i ätrastaden. Beslutet beräknas ge Falkenberg 200 nya arbetstillfällen. Gott så, men det blir till priset av en kraftig inverkan på naturen vid området kring södra hamnpiren, då ett område på hela 95 000 kvm av havet självt måste torrläggas för att sedermera fyllas, på först det ena och sedan det andra sättet. Och en del frågar sig redan nu hur f-n det kommer att se ut när en 267 meter lång, 67 meter bred och tio meter hög betongklump placeras i anslutning till Falkenbergs största turistattraktion, Skrea strand.

En annan jättefabrik på tapeten i Falkenberg just nu är Scandinavian Glasfibers anläggning ett hyggligt stenkast uppströms Ätran. Här tycks det som att den segslitna striden mellan fabriksledningen och kringliggande villaägare nu närmar sig en uppgörelse, då ledningen till slut förklarat sig villig att ersätta de träd, buskar och annan växtlighet i trädgårdarna som kan ha skadats av eventuella utsläpp från anläggningen. Vad gäller tidigare bullerproblem vid anläggningen förklarar Glasfibers vd att man satsat 300 000 kr på att eliminera dessa.

Frälsningsarméns orkester och kör är ett stående inslag i Varbergs gatubild, inte minst nu i sköna maj. I år har dock något helt revolutionerande skett. För första gången sedan 1865 har nämligen arméns signum, uniformen, förändrats. Således kan Löjtnant David Kehs-Löfgren vid frälsningsarméns Varbergsavdelning i veckan förevisa HN en mer tidsenlig, modern uniform i vilken den smått antika så kallade ståndskragen ersatts av en krage med slag kompletterat med vit skjorta och mörkblå slips. Vidare har gradbeteckningarna bytts ut mot siffror. De kvinnliga soldaterna har visserligen kvar den gammalmodiga bonnetten, men den kompletteras nu av en modernare hatt för utomhusbruk.

Det är många år sedan vi hade ransonering i Sverige, men nu har faktiskt Sparbanken i Falkenberg infört en inofficiell ransonering av femöringar, såtillvida att man reserverar dem för butikernas behov. Den som är specifikt sugen på en femöring göre sig alltså icke besvär. Det blir nobben. Det är sämst ställt med just femöringarna, men även andra öringar är en bristvara, möjligtvis undantaget de som simmar i ån. Banken riktar därför en vädjan till allmänheten att växla in sina småmynt, då de ändå inte gör någon nytta i glasburkar och sparbössor.