Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Kommunen vill köpa villor till flyktingfamiljer

Kommunen vill köpa in några villor för att därigenom kunna erbjuda flyktingfamiljer, med många barn, ett godtagbart boende när de ska förenas med sina nära anhöriga i Falkenberg.

Det är socialnämnden som i sitt budgetförslag föreslår att kommunen under den närmaste treårsperioden köper in två bostadshus per år för det här ändamålet.

– Vi har tagit reda på hur många anhöriginvandrare som vi kan räkna med under den närmaste tiden. Den här lösningen är den ekonomiskt mest hållbara, säger Wolf Zughaft, avdelningschef på socialförvaltningen.

Bakgrunden är anhöriginvandringen från Somalia. Migrationsverket räknar med att i år ta emot omkring 15 000 ansökningar från somalier som vill komma till Sverige för att förena sig med sina nära anhöriga. Tidigare har det varit utomordentligt svårt för somaliska barn och makar att komma efter och förenas i Sverige med en person som ensam flytt hit och fått uppehållstillstånd. Tidigare har de svenska myndigheterna krävt en styrkt identitet, men i ett land som Somalia kan det vara omöjligt att få fram godtagbara identitetshandlingar eftersom landet till stora delar saknar fungerande myndigheter.

Nu kan man dock, efter ett vägledande beslut i Migrationsöverdomstolen, gå förbi bekymret genom dna-tester som bevisar en familjeanknytning. Detta gäller kärnfamiljer, alltså barn och makar, som nu får det lättare att komma till Sverige.

I Falkenbergs kommun har man försökt analysera hur många somaliska flyktingar som nu kan väntas få hit sina familjer. Det rör sig om några få personer, men med förhållandevis många barn.

Eftersom det i regel är svårt att hitta stora lägenheter, så vill kommunen istället förbereda sig genom att köpa in villor som familjerna kan hyra. Nyanlända flyktingar är sällan självförsörjande under de första åren i Sverige, utan beroende av bidrag. Men under den tiden ger staten en ersättning till kommunerna som ska täcka kostnaderna för de nyanlända flyktingarna och deras familjer.