Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.


   <strong id=Blommande rapsfält. Coops hållbarhetsansvariga Sussi Öhrwall, lantbrukaren Robin Johansson, Coop Varbergs vd Anna Bengtsson och växtodlingsrådgivare Sofi Pålsson från Hushållningssällskapet är alla överens om hur viktigt det är att värna om de pollinerande insekterna.">
Blommande rapsfält. Coops hållbarhetsansvariga Sussi Öhrwall, lantbrukaren Robin Johansson, Coop Varbergs vd Anna Bengtsson och växtodlingsrådgivare Sofi Pålsson från Hushållningssällskapet är alla överens om hur viktigt det är att värna om de pollinerande insekterna.

Hela Halland ska blomma – för våra humlor och bin

En tredjedel av all mat vi äter är beroende av pollinering. Därför sådde lantbrukaren Robin Johansson blomfrön över ett 3 000 kvadratmeter stort område längsmed Himleån i början av maj. I mitten av juli kommer rödklöver, sötväppling och honungsört pryda den del av åkermarken där det tidigare bara vuxit gräs.

Hos lantbrukaren Robin Johansson i Träslöv har rapsen vuxit sedan i augusti förra året. Den växer länge och skördas först nu i augusti. I övrigt har han höstvete och maltkorn på sina 140 hektar åkermark i Träslöv och Havås.

Robin är en av omkring 70 lantbrukare som anslutit sig till projektet Hela Halland Blommar. Genom samarbete och sponsring från bland andra Coop Varberg, syftar det till att få fler blommande fältkanter i åkerlandskapet. Förhoppningen är att det ska leda till gladare pollinatörer. För ett jordbruksintensivt område kan på sikt skada de viktiga insekterna.

– Jag får ju odla här, men det är inte tillåtet att gödsla eller spruta insektsmedel så nära vattendrag. Därför är det jättebra att kunna använda den här ytan för att hjälpa nyttoinsekterna på traven, säger Robin Johansson.

Biologisk mångfald

Så mycket som en tredjedel av all mat vi människor äter är beroende av pollinering. Utöver humlor och bin finns även dag- och nattfjärilar, steklar, flugor och skalbaggar bland de pollinerande insektsarterna. Och en stor del av pollinatörerna är i dag hotade, vissa vildbin är till och med rödlistade. Och bina behövs för att det ska finnas mat att sälja.

– Det är viktigt att förstå att vi alla kan bidra. Som stor livsmedelsaktör vill vi ta vårt ansvar, och vara ett föredöme för andra. Vi vill på detta sätt skapa ringar på vattnet, säger Sussi Öhrwall, som är hållbarhetsansvarig på Coop Varberg.

Blommar i juli. Här har omkring 3 000 kvadratmeter blomfrö såtts för att värna om den biologiska mångfalden. För lantbrukaren Robin Johansson i Träslöv är det viktigt att få bidra till ett hållbart odlande.
Blommar i juli. Här har omkring 3 000 kvadratmeter blomfrö såtts för att värna om den biologiska mångfalden. För lantbrukaren Robin Johansson i Träslöv är det viktigt att få bidra till ett hållbart odlande.

Bevara surret

Du har kanske sett de gröna bikuporna utanför Coop-butikerna i Varberg. Sedan slutet av förra sommaren bor där tiotusentals bin och strax efter midsommar kommer Coop Varberg att kunna erbjuda nyslungad honung från de egna kuporna. Mellan juni och oktober beräknas varje kupa nämligen kunna ge mellan 30 och 100 kilo honung. Den lokalproducerade honungen och initiativet Bevara surret är även det en del av Coops hållbarhetsarbete.

EXTERN LÄNK: Läs mer om Hela Halland Blommar

Snart blommar hela Halland

Sussi Öhrwall är initiativtagare till att just Coop Varberg är med och sponsrar Hela Halland Blommar i år. Satsningen är en del av Hushållningssällskapets rikstäckande projekt Hela Sverige Blommar. Och för Sussi och Coop Varberg är det viktigt att värna om den lokala produktionen.

– Detta är ju grunden till allt, säger hon.

Tidigare i våras fick Robin Johansson via Coop Varberg blomfrön som räcker till 5 000 kvadratmeter. Tre femtedelar av fröna har han sått längsmed Himleån i Havås.

– Det är en liten insats för var och en av oss, men det är väldigt betydande för nyttoinsekterna. Jag försöker ha insekterna i åtanke i allt jag gör, och här är långsiktighet ett nyckelord, säger Robin Johansson.