VVS-firman Rörtjänst i Varberg har begärts i konkurs

Det snart 30-åriga bolaget Rörtjänst i Varberg AB har begärts i konkurs. Minskad villaproduktion och inflation anges som troliga orsaker till konkursen. Flera anställda berörs.