Kommunalrådet Ann-Charlotte Stenkil överraskades av att Lekarekulle fattas i Trafikverkets nationella plan. ”Vi är ansvariga för att hitta en lösning”, säger regionchefen Jörgen Einarsson.
Kommunalrådet Ann-Charlotte Stenkil överraskades av att Lekarekulle fattas i Trafikverkets nationella plan. ”Vi är ansvariga för att hitta en lösning”, säger regionchefen Jörgen Einarsson. Bild: Collage: Marie hebelius Svahn

Viktig pusselbit saknas för ny station i Väröbacka

Det planerade förbigångsspåret vid Lekarekulle ryms inte i Trafikverkets nationella plan. Därmed är det utlovade stationsbygget i Väröbacka i fara. – Jag blev väldigt överraskad och förvånad att det inte fanns med, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande i Varberg.

ANNONS

En rad angelägna åtgärder längs Västkustbanan fanns inte med när Trafikverket i tisdags presenterade sitt förslag till nationell plan för åren 2022 till 2033. En plan värd 799 miljarder kronor.

Men pengarna räcker inte till allt som behövs för en ökande trafik genom Halland.

Följande projekt finns inte med:

• Ny uppställningsbangård på Halmstad central.

• Förbigångsspår vid Lekarekulle.

• Mötesstation i Kungsbacka.

• Fyrspår mellan Kungsbacka och Mölndal.

– Lekarekulle var högst prioriterad i och med att vi bygger ut i Väröbacka, säger Jörgen Einarsson, regionchef för Trafikverket. Detta ser vi nu som den största utmaningen.

ANNONS

Bygget fick alltså stryka på foten i konkurrens med annat.

– Det finns många önskemål hur järnvägstrafiken ska utvecklas i Sverige, konstaterar Jörgen Einarsson.

Förbigångsspår en förutsättning

Tågstationen i Väröbacka är planerad till 2026. För att kunna öppna den krävs att ett förbigångsspår byggs i Ölmevalla, norr om Åsa, i byn Lekarekulle. Ett förbigångsspår ger möjlighet för ett snabbare tåg att passera ett långsammare tåg. Ett förbigångsspår i höjd med Kållered behövs också. Utan en sådan lösning uppstår flaskhalsar i den tågtrafik som kommer att bli alltmer intensiv kommande år.

– Därför behöver den vara på plats när Väröbacka öppnar för trafik. Annars får vi negativa effekter, antingen för regiontågen eller för godstågen, säger Jörgen Einarsson.

Trafikverket har en överenskommelse med Varbergs kommun om att stationen ska byggas. Jörgen Einarsson är därför helt klar över att pengabekymret måste lösas.

Men hur?

– Jag vet inte. Vi måste sätta oss ner och resonera om detta och hitta en bra lösning utan att tidsplanen påverkas. Det är vår målsättning, säger Jörgen Einarsson.

Den nationella planen, som nu är intecknad, rymmer projekt över 100 miljoner kronor och kostnaden för Lekarekulle beräknas till drygt 100 miljoner. Stationen i Väröbacka finns redan i den nationella planen och Trafikverket har därmed förbundit sig att den ska bli verklighet.

ANNONS

På måndag kommer Trafikverket att träffa berörda tjänstemän i kommunen i frågan. Därefter informeras politikerna..

Möte på månad

Även Ann-Charlotte Stenkil utgår ifrån att problemet löses.

– Jag hoppas att vi kommer att få veta mer på måndag och i vårt remissvar till trafikverket kommer vi att understryka att vi har den här överenskommelsen.

Även regionpolitikern Helene Andersson (C), ordförande i regionens tillväxtutskott och vice ordförande Per Stané Persson (S) har i ett gemensamt pressmeddelande uttryckt sitt missnöje och sin oro över de bitar som fattas.

”Det är tydligt att nya stambanor får ta väldigt stor del av kakan och att det orsakar undanträngningseffekter för tidigare planerade investeringar och åtgärder”, skriver Helene Andersson.

LÄS MER:Snabbare tåg på Västkustbanan möjlig med ERTMS

LÄS MER:Värös nya järnvägsstation ska byggas i det södra läget

ANNONS