Varbergs kommun skapar plats för nästa stora företagsetablering

Både politiker och tjänstepersoner på kommunen är eniga. Nyckeln till att få företag att etablera sig i Varberg är att ha mark redo när den efterfrågas. Planer för ett nytt stort verksamhetsområde i norra Varberg tas nu därför fram. Sedan ska det bli fart även söderöver.