Stora Enso gör nya investeringar på biokompositen

Stora Enso har beslutat att investera ytterligare 73 miljoner kronor i biokompositanläggningen på Bruket i Hylte.