Starkt eget kapital gör Varbergs sparbank solid

Vinsten mer än halverades under pandemiåret 2020. Men sparbankens vd Bo Liljegren är inte orolig för sin bank. Tacka för det när man har ett eget kapital på 3,4 miljarder kronor.

ANNONS
|

Årsbokslutet för varbergarnas egen bank har nyligen presenterats. Första kvartalet 2020 såg inte så muntert ut. Banken gjorde ett rörelseresultat (vinst före skatt och bokslutsdispositioner) på minus 5,6 miljoner kronor eftersom aktieutdelningen från Swedbank frös inne på grund av pandemin.

Resten av året har dock sett betydligt ljusare ut. Rörelseresultatet stannar på 150,5 miljoner kronor, dock en kraftig försämring jämfört med 2019. Då gjorde banken en vinst på 319,5 miljoner kronor, vilket är rekord.

Även nu ligger den främsta förklaringen kring de uteblivna aktieutdelningarna för 2019. Men också på en värdeminskning i i bankens innehav av värdepapper, samt förväntade kreditförluster och ökade kostnader för personal och IT.

ANNONS

Stoppad av Finansinspektionen

– Landets sparbanker är stora aktieägare i Swedbank, men utdelningen stoppades av Finansinspektionen. Alla finansiella bolag uppmanades att avstå utdelningar för att bevara styrkan i banksystemet, säger Bo Liljegren.

– Men det viktiga är att bankens underliggande resultat, om man bortser från utdelningar, är lika stark eller något starkare än året innan, trots coronapandemin.

Vad beror det på?

– Vi har en hög kapitaltäckning och en god likviditet och har kunnat fortsätta göra bra affärer under pandemiåret. Det egna kapitalet är 3,4 miljarder kronor och likviditeten är god. Varbergs sparbank är därmed en av de starkaste bankerna i landet. Jag är inte orolig för banken, men vi håller ögonen på utvecklingen i pandemin, säger Bo Liljegren.

Coronakrisen har farit hårt fram med många branscher, men förvånansvärt få har haft så djupa svårigheter att de inte kunnat betala sina räntor och amorteringar till banken, enligt Bo Liljegren.

Det avspeglas också i antalet konkurser i samhället som är knappt märkbart fler än tidigare, även om vi kanske inte sett alla konsekvenser av pandemin ännu.

Statligt stöd hjälper

Bo Liljegren tror att det har att göra med de bidrag och lättnader, som korttidspermitteringar, omställningsbidrag, sjuklön och hyresnedsättningar, som staten står för under pandemin.

ANNONS

– I det stora hela verkar regering och riksdag ha lyckats med sina stöd.

Banken har endast betalat ut ett lån enligt det statliga garantilån där riksgälden borgar för upp till 70 procent av lånebeloppet.

– Villkoren är lite krångliga. Ett garantilån ska ju ändå betalas i sista ändan och min uppfattning är att företagen hittat andra lösningar tillsammans med oss.

Hur kan banken hjälpa till i övrigt?

– Vi sökte redan tidigt under pandemin upp företag i de branscher som vi befarade skulle få problem, säger Bo Liljegren. Vi kan då erbjuda till exempel amorteringsfrihet. Ju tidigare man man tar kontakt med oss desto bättre. Våra rådgivare kan också ge andra tips och råd.

– Men det är färre som sökt hjälp än jag räknat med. Detsamma gäller privatkunder. Även bland dem är det färre än förväntat som hört av sig till oss.

I stället verkar de flesta, både företag och privatpersoner, hittills sitta stilla i båten. De härdar ut pandemin, väntar med investeringar och samlar i ladorna. Därför har bankens inlåning ökat.

Och om pandemin och restriktionerna fortsätter?

– Det vore tragiskt och trist för samhället och alla som drabbas. Men vi som bank kommer att fortsätta vårt verksamhet och stötta våra kunder, säger säger Bo Liljegren.

ANNONS

– Vi har haft få sjuka på banken och våra digitala tjänster har fungerat bra. Jag hoppas och tror att vi ser slutet på pandemin efter sommaren. Då är merparten av oss vaccinerade.

Varbergs sparbank ägs av Sparbanksstiftelsen. Stiftelsen tar emot en del av vinsten från bankens verksamhet. Varje år delar den ut medel till olika ändamål som gagnar Varbergs invånare.

Förslag till vinstdelning

Förra året fick stiftelsen dock inga nya pengar av samma skäl som att Swedbank inte gav sina aktieägare någonting. I stället fick stiftelsen ta av de fonderade pengar som fanns. I år föreslås Sparbanksstiftelsen få ta emot 78 miljoner kronor. Beslutet fattas på bankens årsstämma i vår.

– Vi har haft en dialog med Finansinspektionen om detta och fått ett OK.

Även begränsade aktieutdelningar från Swedbank kan bli verklighet i år.

– Det finns ett förslag om detta till Swedbanks styrelse, säger Bo Liljegren och tillägger att beslut väntas om en månad.

ANNONS