Platschefen Marcus Åsgärde rår inte över världsläget. Däremot såg han till att massabruket i Värö satte produktionsrekord 2020.
Platschefen Marcus Åsgärde rår inte över världsläget. Däremot såg han till att massabruket i Värö satte produktionsrekord 2020. Bild: Annika Karlbom

Södra tappade rejält i vinst

Skogskoncernen Södras resultat har påverkats av både pandemin, presidentvalet i USA, handelskonflikter och brexit. Därför minskade både omsättning och vinst rejält under 2020. Samtidigt satte Södra Cell i Värö produktionsrekord.

ANNONS
|

Södra skogsägarna, med bland annat sågverk och massafabrik i Värö, ägs av sina 53 000 skogsägande medlemmar. Det är de som nu får ta del av resultatet från 2020. Styrelsen föreslår att 598 miljoner kronor delas ut.

Rörelseresultat (vinst före skatt och bokslutsdispositioner) minskar från 2,5 miljarder kronor 2019 till 891 miljoner kronor 2020. Nettoomsättningen minskar från 23,1 miljarder till 20,3 miljarder kronor.

Världsläget, låga priser på pappersmassa i kombination med en stärkt krona är förklaringen. Pappersmassa säljs i dollar och Södra tjänar därför på en svag kronkurs.

– De flesta bedömare trodde att efterfrågan på massa skulle gå ner på grund av pandemin, men den har bara påverkat marginellt. Sedan sker det alltid en eftersläpning av priset. Nu är det på väg upp igen, säger Marcus Åsgärde, platschef på Södra Cell i Värö.

ANNONS

Södra särredovisar inte sina pappersbruk och sågverk i bokslutet.

Hur gick det specifikt för Värö bruk?

– Produktionsmässigt har det gått väldigt bra, särskilt i slutet av året då vi slog flera produktionsrekord. Vi producerade 725 000 ton massa och det är något mer än vad vi lovade styrelsen i de investeringar vi genomfört. Men massapriser och valutor rår vi inte över, säger Marcus Åsgärde.

Grannen Södra Wood kände också av pandemiåret. Sågverket gick ner i antalet skift under sommaren, men är nu tillbaka.

– Vi hade en stark höst och ser fram emot ett bra första halvår, säger platschefen Niclas Persson.

Södra Wood har påbörjat markarbeten av en stor fabrik för korslimmat trä. I den ska sågverket producera 100 000 kubikmeter trä om året. Fabriken ska sättas i drift under första halvåret 2022.

ANNONS